loader image

המשנה וההלכה היומית

מפעל הנצחה לקורבנות השואה/הקדשת הלימוד לזכר יקיריכם.
שיעורים, סיכומים, מבחנים, הוצאת לוח סדר הלימוד ועלונים.

קביעותא - המשנה וההלכה היומית

לומדים בכל יום שתי משניות ושלוש הלכות

ביוזמתם ובעידודם של גדולי ישראל שליט"א וצדיקי הדורות הקודמים, מכל העדות והחוגים.
שיעורים, סיכומים, מבחנים, הוצאת לוח סדר הלימוד ועלונים.
מפעל הנצחה לקורבנות השואה/הקדשת הלימוד לזכר יקיריכם.

מאז שנת תש"ז (1947) סיימו מאות אלפי יהודים למעלה משניים עשר מחזורי
לימוד משנה וחמש עשרה מחזורים בלימוד ההלכה.

אין בית מדרש

ללא חידוש!

.

רבי יונה שטנצל זצ"ל

.

באור המשנה - קידושין

.

אודות גיטין וקידושין

.

בע"פ כמו עם ספר פתוח

.

היחס הראוי לשבורי לב

.

על טבילת אש

אין בית מדרש

ללא חידוש!

.

רבי יונה שטנצל זצ"ל

.

באור המשנה - קידושין

.

אודות גיטין וקידושין

.

בע"פ כמו עם ספר פתוח

.

היחס הראוי לשבורי לב

.

על טבילת אש

ן

תכנים להורדה

ן

קדושי השואה

.

רשום על לבושו של הקב"ה

.

שפוך חמתך

.

אצילות בין הכבשנים

.

ספר משניות במקום ככר לחם

חדשות המערכת

/

 

 

 

 

 

ד' בתמוז תשפ"ד

/

ביום שני פרשת בלק, ט' בתמוז (15.7) – מתחילים רבבות לומדי המשנה היומית מסכת קידושין.

2 משניות ביום – וגם אתה בפנים!

לשמיעת שיעור יומי בטוב טעם, קבלת הלוח, הצטרפות למבחנים ועוד, חייג עכשיו: 072-332-3020

או כאן באתר.

ב' בתמוז תשפ"ד

/

רוצה להיות מוקד הפצה ללוח תשפ"ה?

אם אתה מעוניין להפיץ את לוחות הלימוד השנתיים של לימוד המשנה וההלכה היומית באיזורך, ולזכות בזכויות נצח של אלפי משניות והלכות שיילמדו בזכותך,
שלח לנו כעת את פרטיך: שם מלא, כתובת מלאה, טלפון, מס' לוחות מבוקש, המקומות בהם תפיץ.
לדוא"ל: office@kviuta.org

כל המזכה את הרבים – אין חטא בא על ידו!

ב' בתמוז תשפ"ד

/

או-טו-טו… והלוח יוצא לדרך!

זה הזמן לוודא שהנך רשום לקבלת לוח הלימוד השנתי לשנת תשפ"ה ללימוד המשנה וההלכה היומית.
כמו"כ אם שינית כתובת – נא עדכן פרטים.

להזמנת הלוח או לעידכון פרטים, שלחו מייל עם שם מלא, כתובת מלאה, וטלפון ל:
office@kviuta.org

להצטרפות לכל הערוצים

של קביעותא

ן

תכנים להורדה

ן

קדושי השואה

.

רשום על לבושו של הקב"ה

.

שפוך חמתך

.

אצילות בין הכבשנים

.

ספר משניות במקום ככר לחם

.

לא אבזה ספר תורה!

.

אוכל במחנה - בעיצומו של יום כיפור

/

 

 

 

 

 

ד' בתמוז תשפ"ד

/

ביום שני פרשת בלק, ט' בתמוז (15.7) – מתחילים רבבות לומדי המשנה היומית מסכת קידושין.

2 משניות ביום – וגם אתה בפנים!

לשמיעת שיעור יומי בטוב טעם, קבלת הלוח, הצטרפות למבחנים ועוד, חייג עכשיו: 072-332-3020

או כאן באתר.

ב' בתמוז תשפ"ד

/

רוצה להיות מוקד הפצה ללוח תשפ"ה?

אם אתה מעוניין להפיץ את לוחות הלימוד השנתיים של לימוד המשנה וההלכה היומית באיזורך, ולזכות בזכויות נצח של אלפי משניות והלכות שיילמדו בזכותך,
שלח לנו כעת את פרטיך: שם מלא, כתובת מלאה, טלפון, מס' לוחות מבוקש, המקומות בהם תפיץ.
לדוא"ל: office@kviuta.org

כל המזכה את הרבים – אין חטא בא על ידו!

ב' בתמוז תשפ"ד

/

או-טו-טו… והלוח יוצא לדרך!

זה הזמן לוודא שהנך רשום לקבלת לוח הלימוד השנתי לשנת תשפ"ה ללימוד המשנה וההלכה היומית.
כמו"כ אם שינית כתובת – נא עדכן פרטים.

להזמנת הלוח או לעידכון פרטים, שלחו מייל עם שם מלא, כתובת מלאה, וטלפון ל:
office@kviuta.org

חדשות המערכת

להצטרפות לכל הערוצים

של קביעותא

קדושי השואה

מאמרים

סרטונים

הנצחות

חדשות המערכת

/

 

 

 

 

 

ד' בתמוז תשפ"ד

/

ביום שני פרשת בלק, ט' בתמוז (15.7) – מתחילים רבבות לומדי המשנה היומית מסכת קידושין.

2 משניות ביום – וגם אתה בפנים!

לשמיעת שיעור יומי בטוב טעם, קבלת הלוח, הצטרפות למבחנים ועוד, חייג עכשיו: 072-332-3020

או כאן באתר.

ב' בתמוז תשפ"ד

/

רוצה להיות מוקד הפצה ללוח תשפ"ה?

אם אתה מעוניין להפיץ את לוחות הלימוד השנתיים של לימוד המשנה וההלכה היומית באיזורך, ולזכות בזכויות נצח של אלפי משניות והלכות שיילמדו בזכותך,
שלח לנו כעת את פרטיך: שם מלא, כתובת מלאה, טלפון, מס' לוחות מבוקש, המקומות בהם תפיץ.
לדוא"ל: office@kviuta.org

כל המזכה את הרבים – אין חטא בא על ידו!

ב' בתמוז תשפ"ד

/

או-טו-טו… והלוח יוצא לדרך!

זה הזמן לוודא שהנך רשום לקבלת לוח הלימוד השנתי לשנת תשפ"ה ללימוד המשנה וההלכה היומית.
כמו"כ אם שינית כתובת – נא עדכן פרטים.

להזמנת הלוח או לעידכון פרטים, שלחו מייל עם שם מלא, כתובת מלאה, וטלפון ל:
office@kviuta.org

קביעותא במספרים

0

לומדים ונבחנים בתכנית 'קביעותא'

0

משניות שנלמדו במסגרת המשנה היומית

0

קדושי השואה ונפטרים המונצחים בארגון

הלימוד היומי מוקדש לע"נ מרת חוה בת ר' יעקב הלוי ע"ה

אנחנו שולחים למייל (בתזמון שאתם בוחרים)
תוכן תורני מרתק וייחודי!

מיד לאחר ההרשמה תקבלו מייל עם פירוט אפשרויות התזמון לבחירה

כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עולם הבא!

האזנה לשיעורי הרב אברהם יעקב בוים

0723323020 >> 1 >> 1 >> 4

אנחנו שולחים למייל (בתזמון שאתם בוחרים)
תוכן תורני מרתק וייחודי!

מיד לאחר ההרשמה תקבלו מייל עם פירוט אפשרויות התזמון לבחירה

דילוג לתוכן