loader image

המשנה וההלכה היומית

מפעל הנצחה לקורבנות השואה/הקדשת הלימוד לזכר יקיריכם.
שיעורים, סיכומים, מבחנים, הוצאת לוח סדר הלימוד ועלונים.

קביעותא - המשנה וההלכה היומית

לומדים בכל יום שתי משניות ושלוש הלכות

ביוזמתם ובעידודם של גדולי ישראל שליט"א וצדיקי הדורות הקודמים, מכל העדות והחוגים.
שיעורים, סיכומים, מבחנים, הוצאת לוח סדר הלימוד ועלונים.
מפעל הנצחה לקורבנות השואה/הקדשת הלימוד לזכר יקיריכם.

מאז שנת תש"ז (1947) סיימו מאות אלפי יהודים למעלה משניים עשר מחזורי
לימוד משנה וחמש עשרה מחזורים בלימוד ההלכה.

אין בית מדרש

ללא חידוש!

.

צוחק מי שצוחק?

.

טעימה ממסכת גיטין

.

הקדמה למסכת גיטין

.

מעלת לימוד התורה

.

השיטה לשתי הכיוונים

.

צוואת אשת החת"ם סופר

אין בית מדרש

ללא חידוש!

.

צוחק מי שצוחק?

.

טעימה ממסכת גיטין

.

הקדמה למסכת גיטין

.

מעלת לימוד התורה

.

השיטה לשתי הכיוונים

.

צוואת אשת החת"ם סופר

ן

תכנים להורדה

ן

קדושי השואה

.

אצילות בין הכבשנים

.

ספר משניות במקום ככר לחם

.

לא אבזה ספר תורה!

.

אוכל במחנה - בעיצומו של יום כיפור

חדשות המערכת

/

 

 

 

 

 

/

הנותן בערב חג שבועות לתלמידי חכמים 104 שקלים זוהי סגולה המסוגלת לכפרה על חטאים, לישועות רבות ברוחניות ובגשמיות ובפרט לחשוכי ילדים ולקירוב הגאולה!

[לשון רבי חיים פלאג'י זיע"א: ערב שבועות יפריש צ"א פרוטות וישלים על שיעור ב' פעמים ב"ן ויתנם לתלמיד חכם עני ועניו, והוא תיקון לעוון אדם הראשון ועוון העגל ולפגם הברית והוא סגולה לחשוכי בנים ומקרב הגאולה. (ספר מעשה הצדקה דף קט ע"ב)]

גדולי וצדיקי הדור מקיימים את סגולת 104 ש"ח. לתרומה לחצו כאן

כ"ט באייר תשפ"ד

/

ביום שבת-קודש פרשת בהעלותך, ב' בסיון – זוכים רבבות לומדי המשנה היומית לסיים מסכת סוטה, ולהתחיל את המשנה הראשונה במסכת גיטין.

2 משניות ביום – וגם אתה בפנים!

לשמיעת שיעור יומי בטוב טעם, קבלת הלוח, הצטרפות למבחנים ועוד, חייג עכשיו: 072-332-3020

או כאן באתר.

כ"ט באייר תשפ"ד

/

היום – ערב ראש חודש סיון, ייערך מעמד תפילה עבור תורמי קביעותא, לברכה והצלחה, ולישועות בכל הענינים הנצרכים לכל אחד ואחד.

תוכלו גם אתם להעביר שמכם לתפילה המסוגלת, בתרומה כעת לחיזוק לימוד התורה בעם ישראל.

ניתן להעביר שמותיכם בלינק זה

להצטרפות לכל הערוצים

של קביעותא

ן

תכנים להורדה

ן

קדושי השואה

.

אצילות בין הכבשנים

.

ספר משניות במקום ככר לחם

.

לא אבזה ספר תורה!

.

אוכל במחנה - בעיצומו של יום כיפור

.

על קדושת שערות הזקן

.

מתוך פנקסו של ניצול שואת אירופה

/

 

 

 

 

 

/

הנותן בערב חג שבועות לתלמידי חכמים 104 שקלים זוהי סגולה המסוגלת לכפרה על חטאים, לישועות רבות ברוחניות ובגשמיות ובפרט לחשוכי ילדים ולקירוב הגאולה!

[לשון רבי חיים פלאג'י זיע"א: ערב שבועות יפריש צ"א פרוטות וישלים על שיעור ב' פעמים ב"ן ויתנם לתלמיד חכם עני ועניו, והוא תיקון לעוון אדם הראשון ועוון העגל ולפגם הברית והוא סגולה לחשוכי בנים ומקרב הגאולה. (ספר מעשה הצדקה דף קט ע"ב)]

גדולי וצדיקי הדור מקיימים את סגולת 104 ש"ח. לתרומה לחצו כאן

כ"ט באייר תשפ"ד

/

ביום שבת-קודש פרשת בהעלותך, ב' בסיון – זוכים רבבות לומדי המשנה היומית לסיים מסכת סוטה, ולהתחיל את המשנה הראשונה במסכת גיטין.

2 משניות ביום – וגם אתה בפנים!

לשמיעת שיעור יומי בטוב טעם, קבלת הלוח, הצטרפות למבחנים ועוד, חייג עכשיו: 072-332-3020

או כאן באתר.

כ"ט באייר תשפ"ד

/

היום – ערב ראש חודש סיון, ייערך מעמד תפילה עבור תורמי קביעותא, לברכה והצלחה, ולישועות בכל הענינים הנצרכים לכל אחד ואחד.

תוכלו גם אתם להעביר שמכם לתפילה המסוגלת, בתרומה כעת לחיזוק לימוד התורה בעם ישראל.

ניתן להעביר שמותיכם בלינק זה

חדשות המערכת

להצטרפות לכל הערוצים

של קביעותא

קדושי השואה

מאמרים

סרטונים

הנצחות

חדשות המערכת

/

 

 

 

 

 

/

הנותן בערב חג שבועות לתלמידי חכמים 104 שקלים זוהי סגולה המסוגלת לכפרה על חטאים, לישועות רבות ברוחניות ובגשמיות ובפרט לחשוכי ילדים ולקירוב הגאולה!

[לשון רבי חיים פלאג'י זיע"א: ערב שבועות יפריש צ"א פרוטות וישלים על שיעור ב' פעמים ב"ן ויתנם לתלמיד חכם עני ועניו, והוא תיקון לעוון אדם הראשון ועוון העגל ולפגם הברית והוא סגולה לחשוכי בנים ומקרב הגאולה. (ספר מעשה הצדקה דף קט ע"ב)]

גדולי וצדיקי הדור מקיימים את סגולת 104 ש"ח. לתרומה לחצו כאן

כ"ט באייר תשפ"ד

/

ביום שבת-קודש פרשת בהעלותך, ב' בסיון – זוכים רבבות לומדי המשנה היומית לסיים מסכת סוטה, ולהתחיל את המשנה הראשונה במסכת גיטין.

2 משניות ביום – וגם אתה בפנים!

לשמיעת שיעור יומי בטוב טעם, קבלת הלוח, הצטרפות למבחנים ועוד, חייג עכשיו: 072-332-3020

או כאן באתר.

כ"ט באייר תשפ"ד

/

היום – ערב ראש חודש סיון, ייערך מעמד תפילה עבור תורמי קביעותא, לברכה והצלחה, ולישועות בכל הענינים הנצרכים לכל אחד ואחד.

תוכלו גם אתם להעביר שמכם לתפילה המסוגלת, בתרומה כעת לחיזוק לימוד התורה בעם ישראל.

ניתן להעביר שמותיכם בלינק זה

קביעותא במספרים

0

לומדים ונבחנים בתכנית 'קביעותא'

0

משניות שנלמדו במסגרת המשנה היומית

0

קדושי השואה ונפטרים המונצחים בארגון

הלימוד היומי מוקדש לע"נ משה בן יצחק ז"ל

אנחנו שולחים למייל (בתזמון שאתם בוחרים)
תוכן תורני מרתק וייחודי!

מיד לאחר ההרשמה תקבלו מייל עם פירוט אפשרויות התזמון לבחירה

כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עולם הבא!

האזנה לשיעורי הרב אברהם יעקב בוים

0723323020 >> 1 >> 1 >> 4

אנחנו שולחים למייל (בתזמון שאתם בוחרים)
תוכן תורני מרתק וייחודי!

מיד לאחר ההרשמה תקבלו מייל עם פירוט אפשרויות התזמון לבחירה

דילוג לתוכן