loader image

המשנה וההלכה היומית

מפעל הנצחה לקורבנות השואה/הקדשת הלימוד לזכר יקיריכם.
שיעורים, סיכומים, מבחנים, הוצאת לוח סדר הלימוד ועלונים.

קביעותא - המשנה וההלכה היומית

לומדים בכל יום שתי משניות ושלוש הלכות

ביוזמתם ובעידודם של גדולי ישראל שליט"א וצדיקי הדורות הקודמים, מכל העדות והחוגים.
שיעורים, סיכומים, מבחנים, הוצאת לוח סדר הלימוד ועלונים.
מפעל הנצחה לקורבנות השואה/הקדשת הלימוד לזכר יקיריכם.

מאז שנת תש"ז (1947) סיימו מאות אלפי יהודים למעלה משניים עשר מחזורי
לימוד משנה וחמש עשרה מחזורים בלימוד ההלכה.

אין בית מדרש

ללא חידוש!

.

ישועה - בלי מאמץ?

.

סוד עוצמת ימי החנוכה

.

איך מגיעים לכזה גובה

.

הקדמה למסכת יבמות

.

סיום סדר מועד

.

מלאכה בחול המועד

אין בית מדרש

ללא חידוש!

.

ישועה - בלי מאמץ?

.

סוד עוצמת ימי החנוכה

.

איך מגיעים לכזה גובה

.

הקדמה למסכת יבמות

.

סיום סדר מועד

.

מלאכה בחול המועד

ן

תכנים להורדה

ן

קדושי השואה

.

מסכת כתובות בצעדת המוות

.

הרבי שוכח את אסונו

.

קאפו - לא אצל שומרי המצוות!

.

העקידה והשואה

חדשות המערכת

יום שלישי ח' בכסלו תשפ"ד

/

רבבות לומדי ההלכה היומית מתחילים את חלק ו' במשנה ברורה – הלכות חול המועד.

בלימוד 3 סעיפים ליום מוסיפים כיפות ברזל להגנת עם ישראל!

אלול תשפ"ג

/

בחסדי שמיים שוב יצא לאור הלוח המיוחד של קביעותא עם סדרי המשנה וההלכה היומית, עליהם אף נוספו סדרי לימוד משניות נוספים וזמני היום

ניתן להוריד אותו בעמוד: עולם התוכן של קביעותא

אב תשפ"ג

/

חדש! קביעותא בטלפון גם בחו"ל!

לשמיעת שיעורים, הצטרפות למבחנים, קבלת לוח ועוד

  1. בא"י: 072-332-3020
  2. באירופה: 44-33-0551-1745
  3. בארה"ב: 605-313-6865

מכל מקום ובכל זמן

המערכת הטלפונית של קביעותא

להצטרפות לכל הערוצים

של קביעותא

ן

תכנים להורדה

ן

קדושי השואה

.

מסכת כתובות בצעדת המוות

.

הרבי שוכח את אסונו

.

קאפו - לא אצל שומרי המצוות!

.

העקידה והשואה

.

רגעיו האחרונים של הגה"ק רבי אלחנן וסרמן הי"ד

.

השומר שאישר להניח תפילין

יום שלישי ח' בכסלו תשפ"ד

/

רבבות לומדי ההלכה היומית מתחילים את חלק ו' במשנה ברורה – הלכות חול המועד.

בלימוד 3 סעיפים ליום מוסיפים כיפות ברזל להגנת עם ישראל!

אלול תשפ"ג

/

בחסדי שמיים שוב יצא לאור הלוח המיוחד של קביעותא עם סדרי המשנה וההלכה היומית, עליהם אף נוספו סדרי לימוד משניות נוספים וזמני היום

ניתן להוריד אותו בעמוד: עולם התוכן של קביעותא

אב תשפ"ג

/

חדש! קביעותא בטלפון גם בחו"ל!

לשמיעת שיעורים, הצטרפות למבחנים, קבלת לוח ועוד

  1. בא"י: 072-332-3020
  2. באירופה: 44-33-0551-1745
  3. בארה"ב: 605-313-6865

מכל מקום ובכל זמן

המערכת הטלפונית של קביעותא

חדשות המערכת

להצטרפות לכל הערוצים

של קביעותא

קדושי השואה

מאמרים

סרטונים

הנצחות

חדשות המערכת

יום שלישי ח' בכסלו תשפ"ד

/

רבבות לומדי ההלכה היומית מתחילים את חלק ו' במשנה ברורה – הלכות חול המועד.

בלימוד 3 סעיפים ליום מוסיפים כיפות ברזל להגנת עם ישראל!

אלול תשפ"ג

/

בחסדי שמיים שוב יצא לאור הלוח המיוחד של קביעותא עם סדרי המשנה וההלכה היומית, עליהם אף נוספו סדרי לימוד משניות נוספים וזמני היום

ניתן להוריד אותו בעמוד: עולם התוכן של קביעותא

אב תשפ"ג

/

חדש! קביעותא בטלפון גם בחו"ל!

לשמיעת שיעורים, הצטרפות למבחנים, קבלת לוח ועוד

  1. בא"י: 072-332-3020
  2. באירופה: 44-33-0551-1745
  3. בארה"ב: 605-313-6865

מכל מקום ובכל זמן

המערכת הטלפונית של קביעותא

קביעותא במספרים

0

לומדים ונבחנים בתכנית 'קביעותא'

0

משניות שנלמדו במסגרת המשנה היומית

0

קדושי השואה ונפטרים המונצחים בארגון

הלימוד היומי מוקדש לע"נ הרה"ח אברהם בנימין בן הרה"ח זאב דב ז"ל

אנחנו שולחים למייל (בתזמון שאתם בוחרים)
תוכן תורני מרתק וייחודי!

מיד לאחר ההרשמה תקבלו מייל עם פירוט אפשרויות התזמון לבחירה

כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עולם הבא!

האזנה לשיעורי הרב אברהם יעקב בוים

0723323020 >> 1 >> 1 >> 4

אנחנו שולחים למייל (בתזמון שאתם בוחרים)
תוכן תורני מרתק וייחודי!

מיד לאחר ההרשמה תקבלו מייל עם פירוט אפשרויות התזמון לבחירה

דילוג לתוכן