loader image

המשנה וההלכה היומית

מפעל הנצחה לקורבנות השואה/הקדשת הלימוד לזכר יקיריכם.
שיעורים, סיכומים, מבחנים, הוצאת לוח סדר הלימוד ועלונים.

קביעותא - המשנה וההלכה היומית

לומדים בכל יום שתי משניות ושלוש הלכות

ביוזמתם ובעידודם של גדולי ישראל שליט"א וצדיקי הדורות הקודמים, מכל העדות והחוגים.
שיעורים, סיכומים, מבחנים, הוצאת לוח סדר הלימוד ועלונים.
מפעל הנצחה לקורבנות השואה/הקדשת הלימוד לזכר יקיריכם.

מאז שנת תש"ז (1947) סיימו מאות אלפי יהודים למעלה משניים עשר מחזורי
לימוד משנה וחמש עשרה מחזורים בלימוד ההלכה.

אין בית מדרש

ללא חידוש!

.

צוואת אשת החת"ם סופר

.

הגמל האפור

.

מרבים+בשמחה

.

מושגים במסכת נדרים

.

הקדמה למסכת נדרים

.

החובל באשת איש

אין בית מדרש

ללא חידוש!

.

צוואת אשת החת"ם סופר

.

הגמל האפור

.

מרבים+בשמחה

.

מושגים במסכת נדרים

.

הקדמה למסכת נדרים

.

החובל באשת איש

ן

תכנים להורדה

ן

קדושי השואה

.

ספר משניות במקום ככר לחם

.

לא אבזה ספר תורה!

.

אוכל במחנה - בעיצומו של יום כיפור

.

על קדושת שערות הזקן

חדשות המערכת

י"א באדר תשפ"ד

/

היום – יום שלישי פרשת תצוה – זוכים רבבות לומדי המשנה היומית לסיים מסכת כתובות, ולהתחיל את המשנה הראשונה במסכת נדרים.

2 משניות ביום – וגם אתה בפנים!

לשמיעת שיעור יומי בטוב טעם, קבלת הלוח, הצטרפות למבחנים ועוד, חייג עכשיו: 072-332-3020

או כאן באתר.

כ"ג בשבט תשפ"ד

/

ביום שישי כ"ג בשבט, מתחילים בלימוד סימן תקס"ב הלכות תענית, ומשם הלאה להלכות ימים נוראים ראש השנה ויום הכיפורים, הלכות סוכה וד' מינים, חנוכה ומגילה. כך נזכה לחיות את המועדים !!!

שבט תשפ"ד

/

המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה – כעת עוסקים לומדי ה'הלכה היומית' בלימוד הלכות תשעה באב. בעזרת השם ה-ש-נ-ה! כבר לא נצטרך להתאבל! נזכה לצאת ידי חובת אבלות בלימוד הנוכחי, ויהי רצון שיבנה בית המקדש במהרה בימינו.

טבת תשפ"ד

/

לקראת עשרה בטבת – יום הקדיש הכללי, פונים אנו להמוני לומדי המשנה היומית להקדיש את לימוד המשניות לעילוי נשמת נפטרים ונרצחים שיום פטירתם לא נודע, ובהם קדושי השואה.

ונזכה שבזכות משניות – ישראל נגאלין!

"כֹּה אָמַר ה' צְבָאוֹת צוֹם הָרְבִיעִי וְצוֹם הַחֲמִישִׁי וְצוֹם הַשְּׁבִיעִי וְצוֹם הָעֲשִׂירִי יִהְיֶה לְבֵית יְהוּדָה לְשָׂשׂוֹן וּלְשִׂמְחָה וּלְמֹעֲדִים טוֹבִים.‏" (זכריה ח יט)

אב תשפ"ג

/

חדש! קביעותא בטלפון גם בחו"ל!

לשמיעת שיעורים, הצטרפות למבחנים, קבלת לוח ועוד

  1. בא"י: 072-332-3020
  2. באירופה: 44-33-0551-1745
  3. בארה"ב: 605-313-6865

מכל מקום ובכל זמן

המערכת הטלפונית של קביעותא

להצטרפות לכל הערוצים

של קביעותא

ן

תכנים להורדה

ן

קדושי השואה

.

ספר משניות במקום ככר לחם

.

לא אבזה ספר תורה!

.

אוכל במחנה - בעיצומו של יום כיפור

.

על קדושת שערות הזקן

.

מתוך פנקסו של ניצול שואת אירופה

.

קינת "קל נקמות השם"

י"א באדר תשפ"ד

/

היום – יום שלישי פרשת תצוה – זוכים רבבות לומדי המשנה היומית לסיים מסכת כתובות, ולהתחיל את המשנה הראשונה במסכת נדרים.

2 משניות ביום – וגם אתה בפנים!

לשמיעת שיעור יומי בטוב טעם, קבלת הלוח, הצטרפות למבחנים ועוד, חייג עכשיו: 072-332-3020

או כאן באתר.

כ"ג בשבט תשפ"ד

/

ביום שישי כ"ג בשבט, מתחילים בלימוד סימן תקס"ב הלכות תענית, ומשם הלאה להלכות ימים נוראים ראש השנה ויום הכיפורים, הלכות סוכה וד' מינים, חנוכה ומגילה. כך נזכה לחיות את המועדים !!!

שבט תשפ"ד

/

המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה – כעת עוסקים לומדי ה'הלכה היומית' בלימוד הלכות תשעה באב. בעזרת השם ה-ש-נ-ה! כבר לא נצטרך להתאבל! נזכה לצאת ידי חובת אבלות בלימוד הנוכחי, ויהי רצון שיבנה בית המקדש במהרה בימינו.

טבת תשפ"ד

/

לקראת עשרה בטבת – יום הקדיש הכללי, פונים אנו להמוני לומדי המשנה היומית להקדיש את לימוד המשניות לעילוי נשמת נפטרים ונרצחים שיום פטירתם לא נודע, ובהם קדושי השואה.

ונזכה שבזכות משניות – ישראל נגאלין!

"כֹּה אָמַר ה' צְבָאוֹת צוֹם הָרְבִיעִי וְצוֹם הַחֲמִישִׁי וְצוֹם הַשְּׁבִיעִי וְצוֹם הָעֲשִׂירִי יִהְיֶה לְבֵית יְהוּדָה לְשָׂשׂוֹן וּלְשִׂמְחָה וּלְמֹעֲדִים טוֹבִים.‏" (זכריה ח יט)

אב תשפ"ג

/

חדש! קביעותא בטלפון גם בחו"ל!

לשמיעת שיעורים, הצטרפות למבחנים, קבלת לוח ועוד

  1. בא"י: 072-332-3020
  2. באירופה: 44-33-0551-1745
  3. בארה"ב: 605-313-6865

מכל מקום ובכל זמן

המערכת הטלפונית של קביעותא

חדשות המערכת

להצטרפות לכל הערוצים

של קביעותא

קדושי השואה

מאמרים

סרטונים

הנצחות

חדשות המערכת

י"א באדר תשפ"ד

/

היום – יום שלישי פרשת תצוה – זוכים רבבות לומדי המשנה היומית לסיים מסכת כתובות, ולהתחיל את המשנה הראשונה במסכת נדרים.

2 משניות ביום – וגם אתה בפנים!

לשמיעת שיעור יומי בטוב טעם, קבלת הלוח, הצטרפות למבחנים ועוד, חייג עכשיו: 072-332-3020

או כאן באתר.

כ"ג בשבט תשפ"ד

/

ביום שישי כ"ג בשבט, מתחילים בלימוד סימן תקס"ב הלכות תענית, ומשם הלאה להלכות ימים נוראים ראש השנה ויום הכיפורים, הלכות סוכה וד' מינים, חנוכה ומגילה. כך נזכה לחיות את המועדים !!!

שבט תשפ"ד

/

המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה – כעת עוסקים לומדי ה'הלכה היומית' בלימוד הלכות תשעה באב. בעזרת השם ה-ש-נ-ה! כבר לא נצטרך להתאבל! נזכה לצאת ידי חובת אבלות בלימוד הנוכחי, ויהי רצון שיבנה בית המקדש במהרה בימינו.

טבת תשפ"ד

/

לקראת עשרה בטבת – יום הקדיש הכללי, פונים אנו להמוני לומדי המשנה היומית להקדיש את לימוד המשניות לעילוי נשמת נפטרים ונרצחים שיום פטירתם לא נודע, ובהם קדושי השואה.

ונזכה שבזכות משניות – ישראל נגאלין!

"כֹּה אָמַר ה' צְבָאוֹת צוֹם הָרְבִיעִי וְצוֹם הַחֲמִישִׁי וְצוֹם הַשְּׁבִיעִי וְצוֹם הָעֲשִׂירִי יִהְיֶה לְבֵית יְהוּדָה לְשָׂשׂוֹן וּלְשִׂמְחָה וּלְמֹעֲדִים טוֹבִים.‏" (זכריה ח יט)

אב תשפ"ג

/

חדש! קביעותא בטלפון גם בחו"ל!

לשמיעת שיעורים, הצטרפות למבחנים, קבלת לוח ועוד

  1. בא"י: 072-332-3020
  2. באירופה: 44-33-0551-1745
  3. בארה"ב: 605-313-6865

מכל מקום ובכל זמן

המערכת הטלפונית של קביעותא

קביעותא במספרים

0

לומדים ונבחנים בתכנית 'קביעותא'

0

משניות שנלמדו במסגרת המשנה היומית

0

קדושי השואה ונפטרים המונצחים בארגון

הלימוד היומי מוקדש לזכות התנא הקדוש רבי מאיר בעל הנס זכותו יגן עלינו / הזכות תעמוד לתורם לישועת כל בני משפחתו

אנחנו שולחים למייל (בתזמון שאתם בוחרים)
תוכן תורני מרתק וייחודי!

מיד לאחר ההרשמה תקבלו מייל עם פירוט אפשרויות התזמון לבחירה

כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עולם הבא!

האזנה לשיעורי הרב אברהם יעקב בוים

0723323020 >> 1 >> 1 >> 4

אנחנו שולחים למייל (בתזמון שאתם בוחרים)
תוכן תורני מרתק וייחודי!

מיד לאחר ההרשמה תקבלו מייל עם פירוט אפשרויות התזמון לבחירה

דילוג לתוכן