שנו רבותינו בדברי נעים זמירות ישראל 'הנותן שלג כצמר' שהי"ת נותן לאדם ניסיון קר ומנוכר אך כצמר, רק כפי אורך הצמר בו יוכל להתגונן מצינה ומהסתר- כך דרכו של הבורא אשר שלחנו לעוה"ז נווה התלאות לעבוד אותו ולמרות כל הניסיונות לעולם לא קצר המצע מהשתרע.

במלחמת העולם האחרונה עמדו עם ישראל כצאן לטבח, אבל רבים מהם זכו לרועה נאמן שנשלח לשמור עליהם וללבות את גחלת ישראל לבל תעמם בשעות קריטיות וקטלניות אלו.

כזה היה הרבי מקולינזבורג אבי חסידות צאנז' בארץ הקודש ומקים קריה נאמנה קריית צאנז' המעטירה בנתינה. 

אז נתחיל קצת קודם.

קלויזנבורג היא קלוזש (בהונגרית) וממש לקראת המלחמה הגדולה היא נודעה והתפרסמה בגלל הרב הצעיר כבן עשרים בלבד שכיהן בה והנהיג אותה בגאון הלא הוא     

הרב יהודה יקותיאל האלברשטאם זצוק"ל  צאצא ישיר של בעל הדברי חיים הפורסם.

משקדרו שמי הונגריה מחמת המציק, הונגריה התמלאה בכל מקום בעשן ואש חיים ומוות משמים בערבוביה ומתערבלים זה בזה. הרבי עצמו שחווה על בשרו את שבעת מדורי הגיהינום איבד אישה ואחד עשר ילדים עם פלישת הצבא הנאצים  נשלחה משפחתו מיד למחנה ההשמדה לאושוויץ , הרבי לעומתם נלקח למחנה עבודה של הצבא ההונגרי כאשר בהמשך הוא מובל למחנה "נאדי –באניה" בהונגריה בין גדרות הגטו השתדל הרבי לא להתבלט יתר על המידה כי ידעו כולם שהנאצים מחפשים בעיקר אחרי רבנים ואדמו"רים להשמידם ראשונים. משם נלקח הרבי גם הוא למחנה אושוויץ שם כבר נודע הדבר בין החסידים שמיהרו לספק לרבי הנערץ טלית ותפילין . בדרך לא דרך הרבי הצליח להחביא את הטלית והתפילן מעייניהם הבולשות של הצוררים ופעם אחר פעם באופן ניסי הצליח הרבי לשמור אותם בהיחבא כשתשמישי קדושה אלו חבוקים ודבוקים בגופו הטהור.

מדי יום ביומו היה משתרך סביב הרבי תור ארוך של יהודים שרצו להניח תפילין ולקבל ע"ע עול מלכות שמים, הרבי היה מאיץ במניחים להזדרז ולא להאריך בתפילה בכדי שעוד יהודים יספיקו להניח תפילין.

את יתר שנות הזעם עבר הרבי בדרך רצופה אסונות ונסים כאשר לקראת פלישת הרוסים לפולין הועבר הרבי לדכאו  עם 5,000 יהודים נוספים כשאר חלקים ניכרים מן הדרך הם עושים בריצה רגלית כאשר פעם לפעם נופלים יהודים בשולי הדרך באפיסת כוחות ונורים למוות מיד.

הרבי קיים בנפשו את הכתוב לא אמות כי אחיה ואספר מעשי י-ה

הוא הגבר הקים עולה והחיה את העצמות הישיבות לאחר החורבן הנורא ביסס מפעלי לימוד אדירים, קריות תפארת של תורה וחסידות, בית חולים, ועוד,  ולא פסקו ידו מלעסוק בצרכי ציבור באמונה

הרבי זכה לראות עולם בנוי, חרב, ובנוי

 כדברי המדרש 'צדיקים העמידה לי בחורבנה יותר מצדיקים שהעמידה לי  בבניינה'

האדמו"ר מצאנז-קלוינבורג סיפר כי אסיר צעק עליו: "האם תמשיך עוד לומר 'אתה בחרתנו'? ותשמח כבן לעם סגולה?". האדמו"ר השיב לו: "אמנם עד היום לא אמרתי זאת בכוונה הראויה, אולם מעתה, כאשר אגיד 'אתה בחרתנו' אכוון יותר טוב! מוטב לי להישאר במצבי זה מלהיות כאחד מהם, ח"ו"

הרבי מצאנז זצוק"ל מספר על השואה  לצפייה הקליקו כאן 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.