תבלין לשבת:

פרפראות הפרשה:

פרשת נשא

אִישׁ אוֹ אִשָּׁה כִּי יַפְלִא (ו, ב)

למה נסמכה פרשת נזיר לפרשת סוטה, לומר לך שכל הרואה סוטה בקלקולה, יזיר עצמו מן היין (רש"י).

ולכאורה קשה לפי דברי רש"י שהרי דרשו חז"ל עה"פ "וכפר עליו מאשר חטא על הנפש" (ו, יא) שהנזיר נקרא חוטא על שציער עצמו מן היין. אלא שידוע שהאדם השלם אינו רואה שום פגם וחטא באחרים, ומי שרואה פגם וחטא באחרים סימן שהוא בעצמו אינו מתוקן ולכן רואה פגם גם באחרים. ולפי זה מובן דברי חז"ל לפי רש"י שהרי הנזיר אם לא היה רואה סוטה בקלקולה – אשר מראה שהוא בעצמו אינו שלם ללא פגם, לא היה צריך לצער עצמו מן היין..

(פניני תורה)

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.