אם נתון תתן את העם הזה בידי…

אם נתון תתן את העם הזה בידי…

תבלין לשבת:

פרפראות הפרשה:

פרשת חוקת

וְכָל יִשְׂרָאֵל אֲשֶׁר סְבִיבֹתֵיהֶם נָסוּ לְקֹלָם כִּי אָמְרוּ פֶּן תִּבְלָעֵנוּ הָאָרֶץ (טז, לד)

הקשו המפרשים: דלכאורה היה צריך לכתוב נסו "מקולם" ולא נסו "לקולם".

אלא יש לומר בדרך רמז שהעצה היעוצה לכלל ישראל בעת צרה הוא לילך לבתי כנסיות ובתי מדרשות לעסוק בתורה ובתפלה, כי הקול קול יעקב, בזמן שהקול קול יעקב אין הידים ידי עשיו, וזהו "וכל העם נסו לקולם", היינו להעצה של הקול קול יעקב שנסו מיד לבית המדרש, ולכן כתיב "לקולם".

ואפשר להוסיף דהנה אמרו חז"ל (בגמ' ערכין) שמי שחטא בחטא לשון הרע יתקן חטאו בתלמוד תורה, ולכן כאן יען שהם חטאו בלשון הרע על משה, לכן נסו לקולם היינו ללמוד תורה להעצה של קול קול יעקב, כי זהו התיקון להחטא של לשון הרע ונסו ללמוד תורה להינצל מחטא לשון הרע.

סגירת תפריט

עצור!

סיום שישה סדרי משנה לפניך.

בעוד

ימים, מחזור הלימוד מסתיים

דילוג לתוכן