אני מאמין… בכל יום שיבוא!

אני מאמין… בכל יום שיבוא!

תבלין לשבת:

פרפראות הפרשה:

פרשת נצבים

אִם יִהְיֶה נִדַּחֲךָ בִּקְצֵה הַשָּׁמָיִם מִשָּׁם יְקַבֶּצְךָ ה' אֱלֹקֶיךָ וּמִשָּׁם יִקָּחֶךָ (ל, ד)

בספר 'זרע שמשון' מביא פשט נפלא בכפל הלשון בפסוק 'משם יקבצך ומשם יקחך'.

לפי שבני ישראל גלו משום שנאת חנם, ואי אפשר שיגאלו אלא כשיהיה שלום ביניהם, לכך אמר הכתוב בתחילה 'משם יקבצך', היינו שיברך את ישראל בשלום ויהיו ישראל מקובצים יחדו כאיש אחד, ורק לאחר מכן 'משם יקחך', היינו לאחר שיהיו מקובצים ובאחדות אזי יקח ויוציא אותם מן הגלות.

הַנִּסְתָּרֹת לַה' אֱלֹקֵינוּ וְהַנִּגְלֹת לָנוּ וּלְבָנֵינוּ עַד עוֹלָם לַעֲשׂוֹת אֶת כָּל דִּבְרֵי הַתּוֹרָה הַזֹּאת (כט, כח)

שני זמנים יש לגאולה העתידה, הא': זמן נסתר אשר אינו ידוע לשום נברא, והוא סתום וחתום, עד שאפילו משה רבינו, אדון הנביאים, לא ידעו. והב': זמן גלוי כמו שנאמר "היום – אם בקולו תשמעו", שיש ביד כל אחד ואחד לקרב את הגאולה שיבוא אפילו קודם זמנה.

ועל כך נאמר: "הנסתרות" זמן הגאולה הנסתרת, "לה' אלוקינו" אשר לא גילה סודו לעבדיו הנביאים, אבל "הנגלות" הזמן הגלוי לכל, "לנו ולבנינו לעשות את כל דברי התורה הזאת" בידינו לקרב את הגאולה ולהביאה בכל יום כנאמר "היום אם בקולו תשמעו".

(כתב סופר)

סגירת תפריט

עצור!

סיום שישה סדרי משנה לפניך.

בעוד

ימים, מחזור הלימוד מסתיים

דילוג לתוכן