אסיפת חיזוק במעונו של מרן הגאון הגדול רבי שמעון בעדני שליט"א לרגל תחילת המחזור החדש בהלכה היומית

אסיפת חיזוק במעונו של מרן הגאון הגדול רבי שמעון בעדני שליט"א לרגל תחילת המחזור החדש בהלכה היומית

פנינים מתוך אסיפת החיזוק במעונו של
מרן הגאון הגדול רבי
שמעון בעדני שליט"א
לרגל תחילת המחזור החדש בהלכה היומית

איך ניצלים מחורבן העולם?

הרב בעדני שליט"א: אומר לכם מה שאמרתי כשביקשו ממני פעם לדבר בכנס של "דרשו":

אנחנו אומרים בבוקר: "כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עולם הבא שנאמר הליכות עולם לו".

היכן רואים שם את ענין ההלכה?

הגמרא אומרת: "ראה ויתר גויים" שהקב"ה התיר את ממונם של הגויים בגלל שלא התנהגו כראוי. רואים מכאן שכשלא מתנהגים כראוי גורמים לחורבן בעולם.

איך ניצלים מזה? לומדים הלכות.

זה הפשט הפשוט, איך ניצלים מהחורבן של העולם. לכן חז"ל הרשו לומר אל תקרי הליכות אלא הלכות שנאמר "הליכות עולם לו", שע"י שלומדים הלכות ניצלים מכל הצרות המצויות בהליכות העולם ובהתנהלותו.

ההלכה היומית – זה מיועד לכולם! לבחורים ילדים ואברכים, והאיך יתכן שצריך 'קונצים' בשביל למשוך אותם הרי זה חובה גמורה שכל אחד חייב?!

הייתי מקנא בה!

כאשר מרן שליט"א ראה את ההנצחה בעלון קביעותא לע"נ הרבנית ע"ה דיבר באריכות על מעשיה הנפלאים, מסירות נפשה לקירוב יהודים ואיך שהלכה מבית לבית ולימדה אותם הלכות לבית היהודי, כשהיא מרעיפה עליהם אהבה עצומה שממיסה כל לב. "כולם אהבו אותה, כל יום היתה מתרוצצת עד שהרגליים שלה כאבו, ואף מהבית הרימה טלפונים.

שנים רבות כל יום קרבה יהודים בעדינות ובחכמה, "הייתי מקנא בה!" אמר הרב בעדני בענוות קדשו. "היא ויתרה על מסיבות במשפחה בשביל לקרב יהודים, אני רואה אותה גדולה ממני!" אומר שוב הרב בענוה. "מסירות נפש, גדלות. היתה שלימה!"

"כשהתחתנתי איתה, לא היתה ספרדיה אחת חרדית. התפלאתי איך הגיעה לזה. במקום לימודיה הלכו בשעתה בלי גרביים, ולה זה כאב! ראתה קבוצה של בנות חרדיות עם גרביים שלמות, ואמרה להן: אני רוצה להיות בקבוצה שלכן!

היא לא חלתה אף פעם, ה' שמר אותה! היא זכתה לאריכות ימים.

אני אמרתי: אני מודה לה'.

היא היתה מלאה במצוות, עליה אין להצטער, 'אל תבכו להולך'. הצער שלי שהיא עוזבת אותי, אבל אני מודה להקב"ה בכל ליבי שזכיתי בכזאת אישה. אני מקוה ומאמין שהיא תמשיך לדאוג בשבילנו.

מעולם לא דברה לשון הרע."

ואז חזר מרן שליט"א לנושא ההלכה היומית ואמר: "נו, גם היא היתה מלמדת הלכות. כמו"כ היתה פעם בשבוע מתאספת עם בנות המשפחה ל'מלוה מלכה', כל פעם אצל מישהו אחר, להתחזק ביחד".

הרב חתם את האסיפה ואמר: "כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עולם הבא", כשהוא מצרף את חתימתו לקריאה להצטרפות ללימוד ההלכה היומית ולחיזוק המפעל הקדוש, ומוסיף בכתב יד קדשו: אשרי מי שזהיר בזה ומובטח לו כל טוב!!!

סגירת תפריט
דילוג לתוכן