משולחנו של עורך:

יש הצעות שאי אפשר לסרב…

שנו חז"ל המגרש את אשתו אפילו מזבח מוריד עליו דמעות. רבנו המרש"א מרא דאגדתא כולה, מבאר את דרשת חז"ל הזו באפן מבהיל:

הלא דין הוא שהיולדת מביאה את קרבנה על גבי המזבח אחר לידתה קורבנה של על האישה להביא קורבן כפרה על שבועה שנשבעה בשעת לידתה אותו קורבן מכונה 'קיני יולדת'. והנה בשעה קשה  שאדם  ל"ע מגרש את אישתו גורם הוא בעקיפין שאשתו לא תוכל להביא את קורבנה כי  יותר לא תלד ממנו ילדים. נמצא הבעל מפסיד את המזבח את קורבנו, ועל כן המזבח בוכה בדמעות שליש.

והנה שנו חז"ל: 'העוסק בתורת עולה שכר עולה בידו והעוסק בתורת חטאת שכר חטאת בידו' והדברים מפורסמים. הוא הדין העוסק בתורת קינים שכר קינים בידו וממילא גורם לשמחה יתירה אצל המזבח שמשיב את קרבנות קיני היולדת שכבר פסקו להיקרב לרצון קרוב לאלפים ובימים אלו בזכות לימוד דיני הקרבנות הללו שנה לשוב לעלות ולראות ע"ג המזבח לנחות רוח לפני השם.

" לומדי המשנה היומית בימי נחמה אלו מתחילים לעסוק במשניות קינים. זו הזדמנות נדירה של פעם בכמה שנים. בוא וקח חלק בלימוד המשנה היומית ונזכה כולנו במהרה למחות דמעה מעל גבי במזבח."

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.