ביקור הוד בבית כ"ק אדמו"ר מסטריקוב שליט"א לרגל תחילת מחזור ה16 בהלכה יומית

ביקור הוד בבית כ"ק אדמו"ר מסטריקוב שליט"א לרגל תחילת מחזור ה16 בהלכה יומית

לרגל תחילת המחזור הט"ז בהלכה היומית כ"ה חשון תשפ"א
ביקור במעונו של כ"ק האדמו"ר מסטריקוב שליט"א

אי אפשר לתאר זאת, ושום דף לא יוכל להכיל את הרגשות האמיתיים ומלאי ההוד וההשראה הקדושה כאשר נמצאים בקרבתו של הצדיק.

הרבי שליט"א קיבל את אנשי הארגון במאור פנים מיוחד, הרעיף עליהם מברכותיו חיזקם בפעולתם הברוכה להפצת התורה להגדיל תורה ולהאדירה. הרבי התעניין והביע את התפעלותו מפעילות קביעותא בארץ ובעולם, ממסלולי המבחנים השונים לצעירים ולמבוגרים במשנה ובהלכה מהעלונים מלאי התוכן בדברי חיזוק עיונים וביאורים ומהתוצאה הברוכה לקירוב לבבות יהודים בארץ ובעולם.

הרבי שליט"א קרא בעיון את המכתב ההיסטורי של רבי יונה שטנצל זצ"ל, וברכותיהם של גדולי ישראל מהדור הקודם לקראת המחזור הראשון בהלכה היומית, הרעיף מברכותיו וחיזק את ראשי הארגון בפעילותם הברוכה ובירך את התומכים והמסייעים לארגון קביעותא.

* * *

במהלך האסיפה הועלו שאלות שונות לגבי אופן הלימוד. בין השאר הועלתה שאלה לגבי אלה הטוענים שמכיון שעוסקים כל היום בלימוד העיון – גמרא ראשונים ואחרונים, האם גם להם יש חובה ללמוד הלכה למעשה חלק אורח-חיים. ענה האדמו"ר ואמר: חובה על כל יהודי לדעת את ההלכה למעשה איך להתנהג, חובה להקדיש זמן גם לזה.

ש. ואלה העוסקים בחושן משפט והלכה בעיון?

ת. ודאי גם עליהם מוטלת החובה להקדיש זמן ללמוד חלק אורח-חיים ההלכה למעשה הנוגע מידי יום ביומו.

ש. אדם שטענתו בפיו שמכיון שהוא אינו בתחום ההוראה וממילא יצטרך לשאול כל דבר – האם גם לו חשוב להשקיע בלימוד זה? האם לא כדאי שישקיע בלימוד דברים אחרים שיותר קל לו בהם, וכשיהיה לו שאלה למעשה ישאל רב?

 ת. לא תמיד אפשר לשאול מה יעשה. אם יש לו שאלה בדיני חזרה כשעומד באמצע שמו"ע? ועוד כהנה וכהנה. ובוודאי את רוב הדברים כן יוכל לדעת על ידי הלימוד העצמי. ואת הדברים שלא – לפחות ידע מה לשאול ואיך לשאול, משא"כ אם לא ילמד – לא ידע.

ש. יש אחד ששואל לגבי הנהגת אופן הלימוד לו ולאחרים, שאם ילמד את ההלכה היומית בה לומדים כל יום 3 סעיפים, ולפעמים יש סעיפים ארוכים שקשה להספיק ללמוד אותם בעיון, ולומד אותם קצת יותר בשטחיות – האם לא עדיף שילמד לפי הקצב שלו וכך יוכל ללמוד יותר בעיון? ומה המעלה הגדולה להצטרף לסדר קבוע ואחיד?

ת. אם החזו"א כך קבע הרי שראה את התועלת הגדולה באופן זה דווקא ובלימוד אחיד, ובוודאי יש מעלה עצומה ללמוד בסדר שקבעו גדולי ישראל. מלבד המעלה בקביעות מידי יום ביום ובסדר אחיד, ואף שצריך גם ללמוד הלכות חג בחג, אך בנוסף לזה בלימוד של סדר קבוע יש מעלה עצומה שלא יחסיר אף יום מללמוד, וכך ידע את המעשה אשר יעשה וידע להתנהג כמו יהודי.

לימוד הלכה מגיל קטן

כאשר הועלה על השולחן הנושא של לימוד ההלכה היומית בהיכלי הישיבות האדמו"ר חיזק ועודד על חשיבות הענין שאף בחורי ישיבה חובה עליהם לדעת את המעשה אשר יעשון, ולא רק זאת אלא אף כאשר דובר על תינוקות של בית רבן מה דעת רבינו על הצטרפותם ללימוד ההלכה היומית והאם יש ענין לעודדם על כך, אמר האדמו"ר שאין דבר יותר גדול מזה שילדים בהיותם צעירים לומדים את ההלכה לדעת את המעשה אשר יעשו, ובוודאי יחקק בזכרונם לאורך ימים. ואף שבוודאי כל ילד לפי רמת הבנתו, אך מי שיכול ללמוד שו"ע לפי סדר ההלכה היומית, בוודאי מה טוב ומה נעים וזו מעלה עצומה שכך יחקק לו בלבו ומוחו כבר בהיותו ילד לאורך ימים ושנים טובות.

* * *

בהמשך הביקור אף דיבר הרבי דברי חיזוק והדרכה על חובת השעה וכמה צריך להתרחק מכל הטכנולוגיה והכלים המשחיתים, ודיבר דברים מאלפים במשנתו, ועל פי דברי החתם סופר בספרו תורת משה עד כמה צריך להתרחק ממזיק ואף משכנו ומחבריו ומסובביו והדומה לו, וכך הוסיף הרבי בדברים חוצבי להבות אש על גודל הזהירות בריחוק מכל דבר היכול להביא לידי נזק.

והמשיך הרבי בדברי ערגה וציפיה לגאולה הקרובה: והלוואי ונזכה לעולם התיקון לעולם השלם כפי שברא הקב"ה, ותתבטל כל הטכנולוגיה המשחיתה, וכל הרע ילך לאבדון, ונזכה לתקן עולם במלכות ה', ויכירו וידעו כי לך תכרע כל ברך תשבע כל לשון, והיה ה' למלך על כל הארץ…"

האסיפה הסתיימה כאשר האדמו"ר ממשיך לשבח ולחזק את הפעילות העצומה והמגוונת של קביעותא, ואף מגודל הערכתו יצא מגדרו והצטרף בחתימתו לקריאת הקודש של גדולי ישראל שליט"א לתמיכה ושותפות בפעילויות הקדושות של קביעותא. למרות שאין דרכו בחתימות, חרג ממנהגו מגודל אהבת ישראל שלו והחביבות לפעילות הקדושה להגדיל תורה ולהאדירה.

האדמו"ר הרעיף מברכותיו חיזק את ידיהם של העוסקים בדבר, וברך את כלל הלומדים והתומכים בכל מילי דמיטב.

סגירת תפריט
דילוג לתוכן