דברים חוצבים מכ"ק אדמו"ר ממודז'יץ שליט"א באסיפת חיזוק במעונו לרגל תחילת מחזור ה16 בהלכה יומית

דברים חוצבים מכ"ק אדמו"ר ממודז'יץ שליט"א באסיפת חיזוק במעונו לרגל תחילת מחזור ה16 בהלכה יומית


מתוך דברי כ"ק מרן האדמו"ר ממודז'יץ שליט"א

באסיפת החיזוק במעונו לרגל תחילת המחזור החדש בהלכה היומית

בהלכה היומית – כל פעם שלומדים נתחדשים עוד חידושים, וממילא בוודאי צריך ללמוד, הרי כתיב: כל יום יהיה בעיניך כחדשים, והרי באמת נתחדשים דברים!

וגם מי שיש לו רק זמן מועט צריך להקדיש כמה דקות ללימוד הלכה, וידוע מה שכתוב, שמובטח לו שהוא בן עולם הבא.

ובל יחשוב האדם: הרי מורה הוראה במילא לא אהיה. אלא חייב ללמוד כי צריך לדעת בעצמו איך לנהוג, צריך לדעת מה כן שאלה ומה לא שאלה, לדעת מה לשאול.

שאלו פעם את רבי מאיר שפירא זצ"ל בשביל מה יש לו 400 בחורים בישיבה? היכן יהיו לו 400 עיירות שכל אחד יכהן שם כרב? ענה ששניים יהיו רבנים וכל שאר ה-398 יהיו 'מבינים' על הרב. – צריכים גם תלמידים שידעו ללמוד.

הגמרא אומרת שהקב"ה מחדש הלכה בכל יום – "הליכות עולם לו" אל תקרי הליכות אלא הלכות. מדוע לא כתוב מיד 'הלכות' אלא 'הליכות'? אלא כתוב שיצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום, בכל עת היצר מביא חידושים ורעיונות אחרים בעולם כדי לבלבל את האדם ולפתותו, וההלכות שאדם לומד נותנות לו כח לעמוד בפני ה"הליכות" – הקידמה והחידושים שיוצר היצר בעולם ומתחדש על האדם בכל יום.

סגירת תפריט
דילוג לתוכן