ואת החסידה…

ואת החסידה…

תבלין לשבת:

פרפראות הפרשה:

פרשת שמיני

קְרַב אֶל הַמִּזְבֵּחַ (ט, ז)

שהיה אהרן בוש וירא לגשת, אמר לו משה: למה אתה בוש, לכך נבחרת (רש"י).

ובספר פנים יפות מפרש בדרך זה: דאיתא בשו"ע (או"ח סי' נ"ג) ששליח ציבור קבוע יורד לפני התיבה מיד, ושאינו קבוע צריך לסרב קצת. לכן אמר משה לאהרן: "לכך נבחרת" להיות כהן קבוע, וממילא אינך צריך לסרב.

(פניני תורה)

 

וְאֶת אֵלֶּה תְּשַׁקְּצוּ מִן הָעוֹף לֹא יֵאָכְלוּ שֶׁקֶץ הֵם… וְאֵת הַחֲסִידָה (יא, יג-יט)

וברש"י: "למה נקרא שמה חסידה? שעושה חסד עם חברותיה במזונות".

מקשה הרבי הזקן מווארקי זי"ע, אם היא כל כך טובת לב ומתחסדת, מדוע אסרה אותה התורה באכילה ומונה אותה בין העופות הטמאים?

ומתרץ: שלכך מדקדק רש"י ומציין – שעושה חסד עם 'חברותיה' דוקא, אולם למי שאינו נמנה על חברותיה, אינה מסייעת ואינה גומלת עמו חסד אפילו במעט, ואדרבא מתנהגת כלפיו עם תכונת הדורסנות המובנית שיש בה. התנהלות שכזו, מסיים הרבי,  אינה טהורה בעליל ולפיכך אוסרת אותה התורה באכילה.

סגירת תפריט
דילוג לתוכן