תבלין לשבת:

פרפראות הפרשה:

פרשת כי תבוא

אֲרַמִּי אֹבֵד אָבִי וַיֵּרֶד מִצְרַיְמָה (כו, ה)

שואל האלשיך הקדוש: לכאורה איזה קשר יש בין לבן הארמי לעניין ירידת בני ישראל למצרים?

ותי' באופן נפלא: שהרי לולא רמאותו של לבן הארמי היה יעקב אבינו מתחתן קודם כל עם רחל, וממילא היה יוצא שיוסף היה הבכור ליעקב, ואם יוסף היה הבכור לא היו אחיו מקנאים בו על שאהב אותו אביו יותר מכל בניו, וא"כ לא היה נסבב כל עניין מכירתו של יוסף שמזה יצא לבסוף שירדו בני ישראל למצרים, נמצא שלבן הארמי אכן אשם בכך שירדו למצרים.

וְהָיִיתָ רַק לְמַעְלָה וְלֹא תִהְיֶה לְמָטָּה (כח, יג)

בספר 'אזנים לתורה' מפרש את הפסוק בדרך רמז: דבגמ' מסכת בבא בתרא (דף י:) איתא שבעולם הבא יהיה 'עליונים למטה ותחתונים למעלה', כלומר שאלו שבעולם הזה נראים שמצליחים ונמצאים למעלה, בעולם הבא הם נמצאים למטה, וכן אלו שבעולם הזה נראים כפשוטי עם שנמצאים למטה, בעולם הבא יהיו למעלה ששם הם נחשבים מאוד, אבל תלמידי חכמים אינם כן אלא כמו שהם למעלה בעולם הזה כך יהיו גם למעלה לעולם הבא.

ועפ"ז אפשר לפרש כוונת הפסוק "והיית רק למעלה" שתהיה תלמיד חכם וכך תהיה רק למעלה הן בעולם הזה והן לעולם הבא.

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.