זקנים שבאותו הדור מה אמרו?

זקנים שבאותו הדור מה אמרו?

תבלין לשבת:

פרשת פנחס

פִּינְחָס בֶּן אֶלְעָזָר בֶּן אַהֲרֹן הַכֹּהֵן (כה יא)

פרש"י לפי שהשבטים היו מבזים אותו הראיתם בן פוטי זה שפיטם אבי אמו עגלים לע"א והרג נשיא שבט מישראל לפיכך בא הכתוב ויחסו אחר אהרן. וצריך ביאור הרי גם בני ישראל עבדו ע"ז במצרים (מלבד שבט לוי עיין ברמב"ם הלכות ע"ז פ"א ה"ג), וכשעברו בים סוף – מלאכי השרת קיטרגו דגם הללו עובדי ע"ז, וא"כ מה הם ביזו את פנחס הרי כולם עבדו ע"ז. אמנם פשוט שאין בלעג זה כלום אלא דמ"מ כיוון שאנשים תמיד רואים את הצד השלילי לכן בא הפסוק ליחסו אחר אהרן. (איילת השחר)

וְנָתַתָּה מֵהוֹדְךָ עָלָיו (כז, ח)

פני משה כפני חמה פני יהושע כפני לבנה. זקנים שבדור אמרו 'אוי לאותה בושה' (ב"ב ע"ה) יהושע הוא נער לא ימוש מתוך האהל ולכך זכה למאור פנים כלבנה. אך אותם זקנים בושו לשמש את משה ולכן לא הגיעו הם לאותה דרגה לה זכה יהושע. וזהו שאמרו הזקנים פני יהושע בוהקים ומאירים ואנו שהתביישנו ולא שמשנו בקודש את משה לא זכינו. 'אוי לאותה בושה' שבגינה נמנעה מעמנו דרגה כזו. (הרב החיד"א)

 

סגירת תפריט
דילוג לתוכן