בכוונתנו להוסיף ולהדפיס כמה ספרים חשובים מאד בנושא המשנה, ביניהם:

א' ב' במשנהמבחנים למבוגרים ומבחנים לילדים על כל סדר הש"ס, ערוכים בפאר והדר. זאת היות ועד היום לא יצאו מבחנים על כל הש"ס בצורה מאורגנת, ובטוחנו שספר זה יוכל להביא לתועלת רבה, הן למבוגרים – בשינון, חזרת וידיעת המשניות, והן לצעירים – בהקניית לימוד המשנה באופן חווייתי ומאתגר.

ספר נוסף: הקדמות למשנה – הקדמות קצרות למסכתות ולנושאים בתוך המסכתות, על סדר הש"ס, המקילים מאד על הלומדים להבין את הנושאים והסוגיות הנלמדות. כמו כן, טורים לילדים המכילים את ראשי הסוגיות – בקצרה ובשפה פשוטה וקולחת.

ספר נוסף: אב, בנו והשיח שביניהםמעשיות קצרות, סיפורים פיקנטיים ומשלים נוקבים, משל ונמשלו, מעשה ולקחו, בנוסח רהוט ומובן ובעריכה מאירת עיניים, המדרבנים ומחנכים ללימוד תורה, משנה והלכה, ולמידות טובות ומתוקנות.

כמו כן אנו עורכים ספר אשר יעסוק בכל היבטי המשנה – היסטורית, עיונית, תורנית ועוד ועוד. ספר שלשאיפתנו יילמד בבתי ספר ובמסגרות חינוך.

אלו – ועוד, הם מקצת שבמקצת מן התכניות לעתיד. באמתחתנו רעיונות רבים נוספים – מיזמים אדירים, חדשניים ומהפכניים, הממתינים לקידום ולביצוע.

שאיפתנו, להוסיף ולהגדיל עוד ועוד את פעילות הארגון הקדוש והכביר, כדי: להרבות את כבוד השם בעולם, לחבר כל יהודי ואיש ישראל לאורן וקדושתן של המשנה וההלכה, ולקרב את רובדי העם השונים אל התורה, המוסר והחסד.

כמובן, שאין הקומץ משביע את הארי, ונשמח מאד בכל עזרה וסיוע מכל מי שבידו להרחיב את הפעילות הברוכה עוד ועוד.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.