לא אוכל עוד לצאת ולבוא וה' אמר אלי…

לא אוכל עוד לצאת ולבוא וה' אמר אלי…

תבלין לשבת:

פרפראות הפרשה:

פרשת וילך

וַיֹּאמֶר אֲלֵהֶם בֶּן מֵאָה וְעֶשְׂרִים שָׁנָה אָנֹכִי הַיּוֹם לֹא אוּכַל עוֹד לָצֵאת וְלָבוֹא וַה' אָמַר אֵלַי לֹא תַעֲבֹר אֶת הַיַּרְדֵּן הַזֶּה (לא, ב)

לשון הפסוק סותר עצמו מיניה וביה, תחילה אומר משה "לא אוכל עוד לצאת ולבוא", ומיד הוא מוסיף "וה' אמר אלי לא תעבור את הירדן הזה", וקשה, כיון שממילא אין ביכלתו עוד לצאת ולבוא מה צריך גם ציווי מהקב"ה על כך?

ומתרץ הגאון רבי משה פיינשטיין זצ"ל, כי כאן העמיד משה רבינו לעם ישראל את אחד מיסודי הדת, דאצל משה רבינו "לא אוכל עוד לצאת ולבוא" זה לא בגלל קושי או מגבלה פיזית שמעכב בעדו, אלא אך ורק בגלל ש"ה' אמר אלי לא תעבור".

אם צוה ה' שלא לעבור את הירדן – הרי זה כאילו פקעה האפשרות ובטלה היכולת לעשות זאת..

סגירת תפריט

עצור!

סיום שישה סדרי משנה לפניך.

בעוד

ימים, מחזור הלימוד מסתיים

דילוג לתוכן