לא מעוקצך ולא מדובשך…
A closeup shot of a group of bees creating a honeybee full of delicious honey

לא מעוקצך ולא מדובשך…

תבלין לשבת:

פרפראות הפרשה:

פרשת בלק

לֹא תָאֹר אֶת הָעָם כִּי בָרוּךְ הוּא (כב, יב)

וברש"י: אמר לו אם כן אקללם במקומי, אמר לו לא תאור את העם, אמר לו אם כן אברכם, אמר לו אינם צריכים לברכתך, כי ברוך הוא, משל אומרים לצרעה לא מעוקצך ולא מדובשך.

ונשאלת השאלה מדוע בלעם הרשע פתאום רוצה לברך את ישראל?

ומבאר ה"תורה תמימה" הסבר נפלא: שכתוב במדרש בפרשת חיי שרה שבגלל שלבן הרשע ברך את אחותו "אחותינו את היי לאלפי רבבה" היא היתה עקרה שלא יהיו רשעים אומרים דברינו עשו פרי, ולפי זה מובן שבלעם הרשע רצה לברך את ישראל בשביל שלא יתקיימו ברכותיו ונמצא שקללם בזה, ועל רעיון זה ענה לו הקב"ה "כי ברוך הוא" שמכיוון שכבר הם מבורכים אזי גם ברכותיך יתקיימו שהרי לא תוכל לטעון שברכותיך עשו פרי שאולי הברכה היא מכח האחרים שברכום כבר.

סגירת תפריט

הצטרפו היום לקבלת תזכורת קבועה כדי שלא תשכחו ללמוד כל יום שיעור קצר במשנה

הצטרפו לקבוצה שקטה לקבלת שתי משניות יומיות בגישה ייחודית שמספרת את המשנה בצורה מוחשית מפי הרב יונתן שטנצל בחברותא עם הרב אהרן קסטל

הרב שמואל נבון - המשנה היומית ביוטיוב 1

הירשמו כמנויים לערוץ היוטיוב הנפלא של הרב שמואל נבון לשיעורים נפלאים  עם חוויה ויזואלית מושכת

הצטרפו לקבוצה שקטה לקבלת שתי משניות יומיות בשפת היידיש בהסברה נפלאה של המג"ש הרב שבח שווארץ

הרשמו לקו הטלפון של אמר אביי לקבלת צנתוק על מבחר מגוון של שיעורים מרתקים במספר – 025097270 שלוחה 81

דילוג לתוכן