לוחות לימוד יומי

סדרי לימוד 'המשנה היומית' ו'ההלכה היומית'

 אנו מציגים כאן ( – גלול למטה) את:

לוח הלימוד השנתי המופץ על ידינו גם ברבבות עותקים מודפסים

לוחות הכוללים את מחזורי הלימוד של השנים הבאות:

בנוסף, בשורות הבאות נציג בקצרה את כל מחזורי הלימוד, מתחילתו – עד לסיומם של כמה מחזורים קדימה:

מחזורי הלימוד שנלמדו עד כה, הינם:

משנה יומית – ממחזור א עד מחזור יב:
מחזור א: א' בסיוון ה'תש"ז – כ"ז בשבט ה'תשי"ג
מחזור ב: כ"ח בשבט ה'תשי"ג – כ"ו בחשוון ה'תשי"ט
מחזור ג: כ"ז בחשוון ה'תשי"ט – כ"ז באב ה'תשכ"ד
מחזור ד: כ"ח באב ה'תשכ"ד – כ"ו בניסן ה'תש"ל
מחזור ה: כ"ז בניסן ה'תש"ל – כ"ה בשבט ה'תשל"ו
מחזור ו: כ"ו בשבט ה'תשל"ו – כ"ה בתשרי ה'תשמ"ב
מחזור ז: כ"ו בתשרי ה'תשמ"ב – כ"ג בתמוז ה'תשמ"ז
מחזור ח: כ"ד בתמוז ה'תשמ"ז – כ"ד בניסן ה'תשנ"ג
מחזור ט: כ"ה בניסן ה'תשנ"ג – כ"ב בטבת ה'תשנ"ט
מחזור י: כ"ג בטבת ה'תשנ"ט – כ"א בתשרי ה'תשס"ה
מחזור יא: כ"ב בתשרי ה'תשס"ה – כ"א בתמוז ה'תש"ע
מחזור יב: כ"ב תמוז ה'תש"ע – י"ט באדר ב' ה'תשע"ו
הלכה יומית – ממחזור א עד מחזור יד:
מחזור א: ט"ו באב ה'תשי"ד – ט' בשבט ה'תשי"ט
מחזור ב: י' בשבט ה'תשי"ט – כ"ג בסיוון ה'תשכ"ג
מחזור ג: כ"ד בסיוון ה'תשכ"ג – י"א בחשוון ה'תשכ"ח
מחזור ד: י"ב בחשוון ה'תשכ"ח – א' באייר ה'תשל"ב
מחזור ה: ב' באייר ה'תשל"ב – י"ח באלול ה'תשל"ו
מחזור ו: י"ט באלול ה'תשל"ו – ח' באדר א' ה'תשמ"א
מחזור ז: ט' באדר א' ה'תשמ"א – כ"ו בתמוז ה'תשמ"ה
מחזור ח: כ"ז בתמוז ה'תשמ"ה – ט"ו בכסלו ה'תש"ן
מחזור ט: ט"ז בכסלו ה'תש"ן – ד' בסיוון ה'תשנ"ד
מחזור י: ה' בסיוון ה'תשנ"ד         – כ"ג בתשרי ה'תשנ"ט
מחזור יא: כ"ד בתשרי ה'תשנ"ט – י' באדר ב' ה'תשס"ג
מחזור יב: י"א באדר ב' ה'תשס"ג – כ"ט באב ה'תשס"ז
מחזור יג: ל' באב ה'תשס"ז – י"ז בטבת ה'תשע"ב
מחזור יד: י"ח בטבת ה'תשע"ב – ו' בסיוון ה'תשע"ו
 
מחזורי הלימוד של השנים הבאות, הינם:
משנה יומית – ממחזור יג עד מחזור יז
מחזור יג: כ אדר ב' תשע"ו (30.03.2016) – כ טבת תשפ"ב (24.12.2021)
מחזור יד: כא טבת תשפ"ב (25.12.2021) – יח אלול תשפ"ז (20.09.2027)
מחזור טו: יט אלול תשפ"ז (21.09.2027) – יט סיון תשצ"ג (16.06.2033)
מחזור טז: כ סיון תשצ"ג (17.06.2033) – יז אדר תשצ"ט (13.03.2039)
מחזור יז: יח אדר תשצ"ט (14.03.2039) – יז כסלו תת"ה (07.12.2044)
הלכה יומית – ממחזור טו עד מחזור יט
מחזור טו: ז סיון תשע"ו (13.06.2016) – כד חשון תשפ"א (11.11.2020)
מחזור טז: כה חשון תשפ"א (12.11.2020) – יד ניסן תשפ"ה (12.04.2025)
מחזור יז: טו ניסן תשפ"ה (13.04.2025) – ב תשרי תש"צ (11.09.2029)
מחזור יח: ג תשרי תש"צ (12.09.2029) – כא שבט תשצ"ד (10.02.2034)
מחזור יט: כב שבט תשצ"ד (11.02.2034) – ט תמוז תשצ"ח (12.07.2038)

לוח יומי שנתי  תשפ"א
ללימוד המשנה וההלכה היומית 

לוח יומי שנתי תש"פ
ללימוד המשנה וההלכה היומית

סגירת תפריט
דילוג לתוכן