לוחות לימוד יומי

סדרי לימוד 'המשנה היומית' ו'ההלכה היומית'

 אנו מציגים כאן ( – גלול למטה) את:

לוח הלימוד השנתי המופץ על ידינו גם ברבבות עותקים מודפסים

לוחות הכוללים את מחזורי הלימוד של השנים הבאות:

בנוסף, בשורות הבאות נציג בקצרה את כל מחזורי הלימוד, מתחילתו – עד לסיומם של כמה מחזורים קדימה:

מחזורי הלימוד שנלמדו עד כה, הינם:

משנה יומית – ממחזור א עד מחזור יב:
מחזור א: א' בסיוון ה'תש"ז – כ"ז בשבט ה'תשי"ג
מחזור ב: כ"ח בשבט ה'תשי"ג – כ"ו בחשוון ה'תשי"ט
מחזור ג: כ"ז בחשוון ה'תשי"ט – כ"ז באב ה'תשכ"ד
מחזור ד: כ"ח באב ה'תשכ"ד – כ"ו בניסן ה'תש"ל
מחזור ה: כ"ז בניסן ה'תש"ל – כ"ה בשבט ה'תשל"ו
מחזור ו: כ"ו בשבט ה'תשל"ו – כ"ה בתשרי ה'תשמ"ב
מחזור ז: כ"ו בתשרי ה'תשמ"ב – כ"ג בתמוז ה'תשמ"ז
מחזור ח: כ"ד בתמוז ה'תשמ"ז – כ"ד בניסן ה'תשנ"ג
מחזור ט: כ"ה בניסן ה'תשנ"ג – כ"ב בטבת ה'תשנ"ט
מחזור י: כ"ג בטבת ה'תשנ"ט – כ"א בתשרי ה'תשס"ה
מחזור יא: כ"ב בתשרי ה'תשס"ה – כ"א בתמוז ה'תש"ע
מחזור יב: כ"ב תמוז ה'תש"ע – י"ט באדר ב' ה'תשע"ו
הלכה יומית – ממחזור א עד מחזור יד:
מחזור א: ט"ו באב ה'תשי"ד – ט' בשבט ה'תשי"ט
מחזור ב: י' בשבט ה'תשי"ט – כ"ג בסיוון ה'תשכ"ג
מחזור ג: כ"ד בסיוון ה'תשכ"ג – י"א בחשוון ה'תשכ"ח
מחזור ד: י"ב בחשוון ה'תשכ"ח – א' באייר ה'תשל"ב
מחזור ה: ב' באייר ה'תשל"ב – י"ח באלול ה'תשל"ו
מחזור ו: י"ט באלול ה'תשל"ו – ח' באדר א' ה'תשמ"א
מחזור ז: ט' באדר א' ה'תשמ"א – כ"ו בתמוז ה'תשמ"ה
מחזור ח: כ"ז בתמוז ה'תשמ"ה – ט"ו בכסלו ה'תש"ן
מחזור ט: ט"ז בכסלו ה'תש"ן – ד' בסיוון ה'תשנ"ד
מחזור י: ה' בסיוון ה'תשנ"ד         – כ"ג בתשרי ה'תשנ"ט
מחזור יא: כ"ד בתשרי ה'תשנ"ט – י' באדר ב' ה'תשס"ג
מחזור יב: י"א באדר ב' ה'תשס"ג – כ"ט באב ה'תשס"ז
מחזור יג: ל' באב ה'תשס"ז – י"ז בטבת ה'תשע"ב
מחזור יד: י"ח בטבת ה'תשע"ב – ו' בסיוון ה'תשע"ו
 מחזור טו: ז סיון תשע"ו (13.06.2016) – כד חשון תשפ"א (11.11.2020)
מחזורי הלימוד של השנים הבאות, הינם:
משנה יומית – ממחזור יג עד מחזור יז
מחזור יג: כ אדר ב' תשע"ו (30.03.2016) – כ טבת תשפ"ב (24.12.2021)
מחזור יד: כא טבת תשפ"ב (25.12.2021) – יח אלול תשפ"ז (20.09.2027)
מחזור טו: יט אלול תשפ"ז (21.09.2027) – יט סיון תשצ"ג (16.06.2033)
מחזור טז: כ סיון תשצ"ג (17.06.2033) – יז אדר תשצ"ט (13.03.2039)
מחזור יז: יח אדר תשצ"ט (14.03.2039) – יז כסלו תת"ה (07.12.2044)
הלכה יומית – ממחזור טו עד מחזור יט
מחזור טז: כה חשון תשפ"א (12.11.2020) – יד ניסן תשפ"ה (12.04.2025)
מחזור יז: טו ניסן תשפ"ה (13.04.2025) – ב תשרי תש"צ (11.09.2029)
מחזור יח: ג תשרי תש"צ (12.09.2029) – כא שבט תשצ"ד (10.02.2034)
מחזור יט: כב שבט תשצ"ד (11.02.2034) – ט תמוז תשצ"ח (12.07.2038)

לוח יומי שנתי תשפ"ב
ללימוד המשנה וההלכה היומית 

לוח יומי שנתי  תשפ"א
ללימוד המשנה וההלכה היומית 

לוח יומי שנתי תש"פ
ללימוד המשנה וההלכה היומית

סגירת תפריט
דילוג לתוכן