תבלין לשבת:

פרפראות הפרשה:

פרשת אמור

קְדשִׁים יִהְיוּ לֵאלֹהֵיהֶם… וְהָיוּ קֹדֶשׁ (כא, ו)

 אמר פעם רבי שמעון קלוגר: "יש שרוצים להתקדש לפנים משורת הדין ואוסרים על עצמם דברים המותרים, אולם לא כל הרוצה להתחסד מותר לו, קודם עליו לקיים מה שהתורה ציוותה לקיים ורק אחרי זה מותר לו להוסיף סייגים על מה שמותר.

 וזהו שכתוב: קודם כל "קדושים יהיו לאלוקיהם" שיהיו קדושים במה שנוגע לאלוקיהם שיקיימו מצוות הבורא, ואחרי זה "והיו קודש" יכולים הם להתקדש מעצמם ביתר חומרות וסייגים…

 

וְכִי תִזְבְּחוּ זֶבַח תּוֹדָה לַה' לִרְצֹנְכֶם תִּזְבָּחוּ (כב, כט)

בספר פניני תורה הביא מהגאון בעל הפלאה זי"ע שאמר כך: אל תמתינו להקריב קרבן תודה לה' רק אחר הצרה כשנצלתם מהסכנה, אלא "לרצונכם תזבחו" תביאו את הקרבן מרצונכם הטוב עוד לפני שתבוא הצרה ח"ו, הרי ניסי ה' נעשים בכל יום ובכל רגע, אלא שהאדם אינו מכיר בהם.

 

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.