אוסטרליץ הרב יעקב הלל – חבר עמותה ומרבני הארגון ומעורכי מדורי עיון בהלכה היומית

אוסטרליץ הרב שמואל דוד – מפעילי הארגון וחבר ועדת היגוי

אורטנר הרב בעריש – עורך מדור 'החזק במוסר' ועוד

בנדיקט הרב ישראל מאיר – חבר עמותה ומראשי ועדת היגוי

בנדיקט הרב משה אהרן – חבר עמותה

בן שמעון הגאון רבי מסעוד – מרבני ונשיאי הארגון

בקר הרב יעקב – עורך מדור ומחבר ספר 'הקדמות למשנה' ומראשי הארגון

ברס הרב זאב – מעורכי העלון ועוד

גליס הרב מרדכי – מגיד שיעור במשנה היומית בקו

גרין הרב מרדכי מנחם – חבר עמותה

דומב אהרן – רואה חשבון

האוסדורף הרב מיקי – עמוד התווך הראשוני לפרוייקט כולל קביעותא לתשב"ר

המאירי הרב איסר – מרבני הארגון ומגיד שיעור בקו בהלכה היומית

המאירי הרב יחיאל מיכאל – חבר עמותה ומגיד שיעור בהלכה היומית ועורך מבחני המשנה היומית למבוגרים ומבחני ההלכה היומית

המאירי הרב ישעיהו – יושב ראש הארגון

המאירי הגב' א. – מנהלת יחסי ציבור ואחראית גיוס משאבים

ויטמן הרב מוטי – יועץ וחבר ועדת היגוי ומנטורינג

וייספיש גלבוע – רואה חשבון ממשרד 'בן דוד שלוי קופ'

וייס הרב פנחס נפתלי – מרבני הארגון ומעורכי ומבקרי מדור 'עיון בהלכה'

וייספיש הרב צבי אליעזר – מפעילי הארגון וממגייסי המשאבים

ורהפטיג הרב שמשון רפאל – מפיץ במנצ'סטר, אנגליה

זילבר הרב מיכל – מגיד שיעור במשנה היומית בקו

ישראלי הרב אברהם דוד – עורך השאלות היומיות במשנה

כהן הרב חיים – חבר ועדת היגוי ומנטורינג

כהן הרב חננאל – רכז הפצה בארץ ישראל ומפעילי הארגון

לוי הרב מאיר – מפעילי הארגון

מושקוביץ הרב אברהם – חבר עמותה ומעורכי מדורי השקפה ומוסר

מילצקי הרב בנימין – מגיד שיעור במשנה היומית במסגרות דיגיטליות שונות

מילר הרב משה – חבר ועדת היגוי

מנדל הרב מרדכי משה – חבר ועדת היגוי

נוגלבלט הרב יעקב – רכז העלון ומנהל תכני האתר

ניימן הרב מאיר – מבקר מבחני המשנה וההלכה היומית

סילמן הגאון רבי יהודה – מרבני ונשיאי הארגון

סילמן הרב אברהם יונה – מעורכי העלון ומדור 'בפתח השער'

סילמן הרב יוחנן – חבר עמותה

סילמן יצחק – עורך מבחני המשנה היומית לילדים ומעורכי מדור 'משנה למעשה' וממפעילי הקו ופעיל מרכזי בארגון

סילמן ישראל מאיר – מעורכי מדור 'בפתח השער' וממפעילי הקו

פוליטנסקי הרב משה ולהבחל"ח אביו הרב יהודה זצ"ל – מעורכי מדורי 'עיון בהלכה'

פינקלשטיין הרב יוסף – אחראי למתן מענה אישי וממגייסי המשאבים

פלוס הרב פנחס דניאל – מפיץ בלונדון, אנגליה

פרידמן הרב משה – גרפיקאי ומעמד העלון ועוד

קוסטליץ הרב יואל צבי – מעורכי מדור 'עיון בהלכה'

קירשבאום הרב אהרן – מפיץ בליקווד, ניו יורק, ארצות הברית

קליין הרב עקיבא – עורך מדור 'עיון בהלכה'

קליקשטיין הרב יחזקאל שלמה – מפיץ בברוקלין, ניו יורק, ארצות הברית

קליקשטיין הרב רפאל – מחברי ועד ההנהלה בארצות הברית ומפיץ במונסי, ניו יורק, ארצות הברית

קפלן הגב' ב.ש. – מזכירת הארגון ומנהלת חשבונות

קראוס הרב עקיבא – מפעילי הארגון וממגייסי המשאבים

רבינוביץ הרב שאול – מפעילי הארגון וחבר ועדת היגוי

רוז הרב מאיר – מגיד שיעור במשנה היומית באתר

רוטפלד הרב מאיר – רכז הפצה באנגליה בכלל ובלונדון בפרט

ריין הרב רפאל – מפיץ בשטרסבורג, צרפת

שטנצל הרב יונתן – עמוד התווך הראשוני לפרוייקט הלוחות והעלונים

שטנצל הרבנית נ. – אשת רבי שלמה זצ"ל ומעמודי התווך של הארגון

שטרן הגאון רבי דוד חיים – מרבני ונשיאי הארגון

שטרן הרב חיים – מפעילי הארגון וחבר ועדת היגוי

שיק הרב אשר – עורך מדור 'מושגים במשנה' ומחבר ספר 'ילקוט ביאורים' על המשנה

שנטג הרב ברוך – מגיד שיעור בהלכה היומית באידיש בקו

שפרינגר הרב ישראל – חבר ועדת היגוי ומנטורינג

על הטוב יזכרו, ומאת השם יתברכו, אנשי המעש ומזכי הרבים הפעילים להפצת לימוד המשנה וההלכה היומית בארץ ובעולם:

ברוסטאווסקי הרב לייביש – מוציא לאור מהדורת ביאור המשניות 'משנה ערוכה'

יודאיקין הרב יוסף מרדכי – מחבר ספר 'ביאור המשנה'

יוטקובסקי הרב אליעזר – יושב ראש ארגון 'אנחנו וצאצאינו' ומייסד רשת שיעורי המשניות 'מבקשי תורה'

ישראל הרב ידידיה – מוציא לאור ספר 'מעלות המשנה' ומחבר ביאור המשניות 'משנה בהירה'

ליצמן הרב ישראל – 'קול הדף'

מהדורת ביאור המשניות 'שוטנשטיין'

מהדורת ביאור המשניות 'קהתי'

קובלסקי הרב חיים דוד – יושב ראש ארגון 'מאורות הדף היומי' ומוציא לאור 'משנה מאירה' ו'משנת הדף'

קליין הרב שלמה זאב – מחבר ומוציא לאור משניות 'תלמודו בידו' מהדורת כיס – על פי סדר המשנה היומית

שיק הרב אשר – מחבר 'ילקוט ביאורים' על המשנה, ומפיק הדיסקים 'משנת חיים' מאת הרב גבריאל לרר זצ"ל

שטנצל הרב יונתן – מגיד שיעור וראש מערכת התורה והחסד 'אמר אביי', ואיתו עימו הרב שבח שוורץ ומגידי שיעור נוספים

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.