מגהץ מלפני אלפי שנים!!

מגהץ מלפני אלפי שנים!!

תבלין לשבת:

פרפראות הפרשה:

פרשת שופטים

וְרֵאשִׁית גֵּז צֹאנְךָ תִּתֶּן לוֹ (יח, ד)

הגאון רבי יונתן אייבשיץ זי"ע אמר טעם נפלא על זה שזכו הכהנים לקבל מבני ישראל את ראשית גז צאנם: דברש"י עה"פ "שמלתך לא בלתה מעליך" (ח, ד) איתא בזה"ל 'ענני כבוד היו שפין בכסותם ומגהצים אותם כמין כלים מגוהצים', נמצא שבזכות ענני הכבוד שהיה בזכותו של אהרן הכהן – אבי כל הכהנים, בנ"י לא היו צריכים לבגדים חדשים מן הצמר ולא השתמשו עם הצמר לעצמם, ומכל הצמר שגזזו מכרו אותם הלאה והרוויחו מכך, ולכן אנו נותנים לבני אהרן את ראשית הגז, שכר על כך שבזכותו הרוויחו מן הצמר.

צֶדֶק צֶדֶק תִּרְדֹּף לְמַעַן תִּחְיֶה (טז, כ)

איתא בגמ' (ב"ב ט.) 'רבי יהודה אומר בודקין לכסות', שאם בא איש עני לגבאי צדקה לבקש ממון בכדי שיוכל לקנות בגדים, בודקין אחריו אם אין לו באמת ממון לבגדים ואז נותנים לו, אבל כשבא עני לבקש מזונות לאכול, אין בודקין אחריו אלא נותנים מיד.

וזה מרומז כאן בפסוק "צדק צדק תרדוף" איזה צדקה תרדוף ותעשנו מיד בלי לחקור אודותיו, "למען תחיה" אם מבקש אוכל דהיינו כדי שיוכל לחיות.

(הרה"ק ר' מאיר מפרימישלאן זי"ע)

סגירת תפריט

עצור!

סיום שישה סדרי משנה לפניך.

בעוד

ימים, מחזור הלימוד מסתיים

דילוג לתוכן