תבלין לשבת:

פרשת בא

ואֲנַחְנוּ לֹא נֵדַע מַה נַּעֲבֹד אֶת ד' עַד בֹּאֵנוּ שָׁמָּה (י כו)

אמת כל זמן שאנחנו נמצאים עלי אדמות בתוכי העולם הזה, לא נדע גם לא קצה קצהו מה גדולה וחשובה עבודת ד' יתברך וקיום מצותיו. רק בבואנו שמה לעולם האמת אזי נשכיל ונדע מה חשובה היא הייתה מלאכתנו כאן.

(מרן בעל החידושי הרי"ם)

 

 וְהָיָה הַדָּם לָכֶם לְאֹת עַל הַבָּתִּים  (יב יג) 

בעל התוס' יו"ט (דמאי פז מג) כותב אודות הפסוק הנאמר על בית המקדש השני 'גדול יהיה כבוד הבית האחרון יותר מן הראשון'. והלא מובטחים אנחנו מיד נביאנו כי בבוא הגואל יקום ויכונן בית המקדש השלישי, וכיצד זה כינה הפסוק את בית המקדש השני בתואר 'האחרון'? 

אלא מבאר הרב ז"ל שאחרון בלשון המקרא אינו אחרון כלשוננו, כי גם השני נקרא אחרון כלפי הראשון ממנו. וראיה היא מן הפסוק  'והיה אם לא יאמינו לקול האות הראשון והאמינו לקול האות האחרון'  הגם שאחריו היו הרבה אותות ונסים, ובכל זאת מכונה הוא האחרון כלפי הראשון.

ובכך הליץ הרבי א"י מסאדיגורה זיע"א את מאמר הכתוב 'והיה הדם לכם לאות על הבתים' שממכת דם שמכונה אחרונה אף שהיא רק שנייה בסדר המכות. היא  תהייה לכם הוכחה על הבתים, היינו בתי המקדשות. שגם בהם הבית השני מכונה האחרון ואינו אלא שני.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.