מי שרוצה ללמוד תורה, שיקום!
Reading Torah

מי שרוצה ללמוד תורה, שיקום!

תבלין לשבת:

פרפראות הפרשה:

כִּי קִלְלַת אֱלֹקים תָּלוּי (כא כג)

לכאורה למה כתבה כאן התורה טעם, הרי לא כתבה טעם בשום מצוה. ויש לומר שבא לרמז דדוקא מי שנתלה על חטא אבותיו שלא שייך אצלו קללת אלוקים וגו' מותר להשאירו. וכעובדא דבני שאול שנתלו בשביל קידוש ה' (כמבואר במסכת יבמות בדף ע"ט א). (טעמא דקרא)

הָקֵם תָּקִים עִמּוֹ (כב ד)

עם בעליו. אבל אם הלך וישב לו ואמר לו הואיל ועליך מצוה, אם רצית לטעון טעון – פטור (רש"י) וכך הן הדברים בעניינים שברוחניות. יש המבקש שהשם ית' יפן אליו ויעזרהו לקיים את המצות כדת וכדין בכל פרטיהם ודקדוקיהם, ואכן הבא לטהר מסייעין לו. אולם מה מגוחך הדבר על אותם בני אדם שמתפללים בברכת התורה 'והערב נא ה אלוקינו את דברי תורתך בפינו' או בתפילת אהבת עולם 'והאר עינינו בתורתך'- ומיד תכף לסיום התפילה הם פונים לעיסוקיהם ושאר דברי העולם הזה. כלום ביקשת מהשם ית' עזרה בקיום התורה והמצות, ואילו אתה פוטר עצמך וממתין שהמלאכה תיעשה על ידי אחרים? שב ולמד תורה והשם ברחמיו יעיר את עינייך. (עפ"י משלי החפץ חיים)

 

סגירת תפריט
דילוג לתוכן