ספורי גבורה

כחיצי גיבור כן בני הנעורים!

בספרות חז"ל לאורך ולרוחב אנו מוצאים הערצה בלתי מסויגת לתינוקות של בית רבן או בקיצור התשב"ר. חז"ל מלמדים אותנו כי כל העולם כולו נע על

קרא עוד >>

משנה, על כל נשימה ונשימה…

מחנה דאוטמרגן שמברג שבמערב גרמניה, היה אחד מעשרות מחנות עבודת הכפייה, בהם העבידו בתנאים בלתי אנושיים רבבות אסירים וגרמו למותם של עשרות. כאן,  בחצר האחורית של מדינת הרייך,

קרא עוד >>

שהסתלקו שונאינו…

ישראל נמשלו לכוכבים  ואם עולים, עולים עד לרקיע ארון הספרים היהודי על תקופת מלחמת העולם השנייה עמוס וגדוש בסיפורי גבורה מרטיטים, כיצד יהודים שהתחנכו על ברכי התורה

קרא עוד >>