שמחים ונרגשים אנו לברך על המוגמר ולהגיש בפניכם עלונים מפוארים אלו, הגדושים מפה לפה בשלל עצום של פנינים ומרגליות. בטוחנו שיביאו תועלת רבה לציבור לומדי התורה, ויסבו עונג רב לקהל השוחר דברי דעת וחכמה.

עלונים אלו מכילים בתוכם אוצר נפלא ומגוון, המותאם לספקטרום רחב ככל הניתן של לומדי המשנה וההלכה היומית – שמורכב מפסיפס אדיר של מגזרים, גילאים, סגנונות ותחומי ענין. נראה, שאין אדם אשר לא ימצא בהם סיפוק וענין – כל אחד לפי סגנונו הייחודי. בשורות הבאות נתאר בקצרה את תוכנם: עלון 'קביעותא', הוא עלון שבועי אשר נערך ונדפס בפאר ובהדר על ידי מפעל "קביעותא – המשנה וההלכה היומית", ואף  מופץ ומחולק על ידו. בסייעתא דשמיא הוא זוכה למקום של כבוד בעולם התורה, כשהמוני בית ישראל נהנים מאיכות המאמרים ומתוכנם הרוחני העשיר. העלון מכיל שפע של מדורים ונושאים – קבועים ומשתנים, בהם הנושאים הבאים:

מיותר לציין, כי כל הנכתב בעלונים לא נועד לפסיקת הלכה למעשה.

סגירת תפריט

עצור!

סיום שישה סדרי משנה לפניך.

בעוד

ימים, מחזור הלימוד מסתיים

דילוג לתוכן