פרנסה משמים!

פרנסה משמים!

תבלין לשבת:

פרפראות הפרשה:

פרשת בשלח

וַיִּקַּח מֹשֶׁה אֶת עַצְמוֹת יוֹסֵף עִמּוֹ. (יג,יט)

י"ל שלקח משה את העצמיות של יוסף, היינו מידתו של יוסף. דהנה ביוסף כתיב "ויכלכל יוסף את אביו ואת אחיו ואת כל בית אביו לחם לפי הטף", וזה לקח משה על עצמו, להיות רועה נאמן לישראל, ולכלכל אותם במדבר במן ובמים, ודו"ק.

 

ה' יִלָּחֵם לָכֶם וְאַתֶּם תַּחֲרִישׁוּן (יד,יד)

פירש הרה"ק ר' מאיר מפרימישלאן זצ"ל בדרך צחות, "ה' ילחם לכם", השי"ת נותן לכם לחם, וממציא לאדם כל מחסורו והצטרכותו. ולבסוף "ואתם תחרישון", מלשון מחשבה כמו לב חרש מחשבות אבן, אתם מיגעים את מוחכם ומחשבים דרכים איך ליקח פרנסה, ושוכחים כי אנכי הוא הנותן לחם לכל בשר, והזן ומפרנס לכל חי.

סגירת תפריט
דילוג לתוכן