צ'יצ'וב כשדה תיחרש

צ'יצ'וב ובשפת המקום Cyców

כפר לא גדול במושגים של פולין הענקית  סמוך ללנצ'ה ולובלין. מעדיות חיות וכתובת עולה שעד מלחמת העולם השנייה היו בעיירת צ'יצ'וב קהליה יהודית לא גדולה אבל חיה ותוססת

במספרים:

בשנת 1921 חיו בתחום העיירה 852 נפשות ומתוכם 181 יהודים במסמכי היושב מופעים רוב היהודים תושבי צ"יצוב כבעלי מלאכה כדוגמת חנוונים סוחרים או רוכלים שמציעים מרכולתם בעיירות ובכפרים הסמוכים.

מחשובי העדה בקהילת צ'י'צוב היה הרב המפורסם יששכר דב (בעירש ) פרידמן זצ"ל ת"ח מופלג חסיד וצדיק. כיאה לחסידי פולין שלא הפכו את תורתם קרדום לחפור בו היה גם הוא מנהל חנות מכולת בה היה יושב ועוסק בתורה ואשתו הרבנית מנהלת את החנות בפועל.

 

בית גדול היה לרבי יישכר דב, בית שמגדלים בו תורה ויראה. את ביתו היה פותח לכל אורח או הלך אדם המזדמן  לצ'יצ'וב היה יודע את הכתובת של רבי יששכר דב בו היה מוצא מיטה מוצעת ושולחן ערוך.

בפרוץ המלחמה עם כיבוש הצבא הנאצי את המקום הטילו הגרמנים גיוס כלילי על כל תושבי העיירה וכך שובצו התושבים בעבודת כפייה מפרכים כאשר בהמשך הם נשלחים למחנה סוביבור – תוך רצח המוני של האנשים שניסו להסתתר במקומות מחבוא או בבונקרים.

הרה"ח רבי גרשון פרידמן שליט"א מבני ברק ניונ"כ לסבו הגדול רבי יששכר דב זצ"ל מעלה זיכרונות על עולם שלם שחרב עיירת מוצאו צ'יצ'וב ועל יוצאי העיירה שהצליחו לברוח בעור שיניהם והקימו משפחות כאן בארץ הקודש .

סגירת תפריט

עצור!

סיום שישה סדרי משנה לפניך.

בעוד

ימים, מחזור הלימוד מסתיים

דילוג לתוכן