קינת הרב ואזנר זצוק"ל  על חורבן יהדות אירופה

קינת הרב ואזנר זצוק"ל על חורבן יהדות אירופה

אש תוקד בקרבי / בהעלותי על רוחי / חורבן עדתי 
קינים אגידה / בזכרי קדושי / ערבה שמחתי
קהלות קדש / לומדי תורתי / מחזיקים בבריתי
נחרבו ונשרפו / נחנקו ונהרגו / אוי לי כי חטאתי
כזבחים ועולות / עלו מזבחה / לכפר משובתי
בני ציון היקרים / בחורי חמד / לומדי תורתי  
איכה נשמדו / לעיני בני עמי / אבדה תקותי 
אלפי רבבות / עלו על מוקדה / מי יתן תמורתי 
חתנים וכלות / זקנים וזקנות / מי יתן חליפתי 
השמר לך / פן תשכח מעש עמלק / מחריב כנסתי
עדי ינקם ה' / נקמת עמו / יבנה את ביתי 
אנא ה' נקם / נקמת עבדיך / והשב את שבותי  
יקומון מתיך / ויחיון צדיקיך / ואז אסיר אבלתי. 

סגירת תפריט

עצור!

סיום שישה סדרי משנה לפניך.

בעוד

ימים, מחזור הלימוד מסתיים

דילוג לתוכן