קריאת הגה"צ המקובל הרב דוד בצרי שליט"א להצטרף ללימוד היומי

קריאת הגה"צ המקובל הרב דוד בצרי שליט"א להצטרף ללימוד היומי

לרגל תחילת המחזור ה-16 בהלכה היומית אסיפת חיזוק אצל מרן הגאון הצדיק המקובל הרב דוד בצרי שליט"א

מרן שליט"א פתח את האסיפה בקריאה של חיבה לכל יהודי ואמר: סה"כ זה לא קשה: ללמוד שתי משניות ושלושה סעיפים, זה הכל! זו קביעות שבכלל לא קשה ואפשר לעמוד בה. מרן קרא בקול מתוך מכתבו ההיסטורי של רבי יונה שטנצל זצ"ל: מטרתנו היא שלימוד ההלכה היומית יקיף את כל היהודים שומרי תורה ומצוות בעולם כולו, ויאפשר גם לאנשים העסוקים והטרודים ביותר בעסקם להשתתף בלימוד זה לימוד מינימום, היינו רק 3 הלכות ליום… לוח הלכה יומית כולל רק את הדינים הנוהגים לגבי כל איש מישראל.

הרב התעניין בפעילות הנרחבה והביע את קורת רוחו ואף מהעלונים מלאי התוכן של קביעותא, "קביעותא זה מפעל גדול!" קבע.

גם יהודי שלומד כל היום גמרא חייב ללמוד גם הלכה כדי שידע הלכה למעשה, כי ללא זה אין לו ערך בעוה"ז.

ש. יהודי שיש לו שעה ללמוד בכל יום, האם ילמד בה רק גמרא, או גם הלכה?

ת. מי יש לו ללמוד רק שעה ביום – איזה חיים זה? התורה היא חיינו! בלי התורה אנחנו לא שווים כלום! זו זכות גדולה שקביעותא קובעים ללמוד 2 משניות ו-3 הלכות בלי וויתור. זה ביטוח חיים שיגיע לעוה"ב בזכות זה שלומד הלכות. ואם החזו"א אמר שכדאי לקבוע 3 הלכות צריך לדעת שכדאי לעשות את זה, וזה גם כדי שידע מה לעשות, כמו הלכות שבת שלא יתחייב… הרי כתוב מות יומת אם חלילה יחלל אותה, זו סכנה גדולה!

וכדי שלא יישאר עם הארץ שלא יודע הלכות ולא יודע את התורה, ברגע שאנו לומדים את התורה אנו מובדלים מכל העמים, וכל אחד חייב ללמוד לפחות כמו שקבעו בקביעותא 2 משניות ביום ו-3 סעיפים בשו"ע או"ח, וכך יודע שלפחות עובר על כל ההלכות, ומלבד זאת לפני החגים צריך לדעת איזה מצוות צריך לעשות בחג, וכך נזכה לעוה"ב ולכל הדברים הטובים, וגם הבחורים צריכים לדעת את זה ואת התורה ואז יזכו להקים בית נאמן בעיתו ובזמנו ולהקים שבט בישראל.

ה' יתן פרנסה טובה בריאות וחיים טובים ולחיות באהבה אחוה שלום ורעות כל ימי חייכם, בזכות שלומדים תורה ועושים את ההלכה כמו שצריך מתברכים בכל הטוב. ויהיה פרנסה טובה בשפע ויהיו עשירים. כשחיים עם ה' מקבלים שפע וברכה.

ה' יעזור שהתומכים ירוויחו מיליונים כדי שיוכלו לתרום מיליונים, ושירצו לתת, וה' יתן להם לתת.

ה' נתן לנו את התורה שבכתב ואת התורה שבע"פ וכמו שתכננו שכל שבת קוראים פרשה ועוברים ביום שישי שנים מקרא ואחד תרגום וזו קביעות וכך לומדים את כל התורה שבכתב.

כמו כן יש ללמוד תורה שבע"פ משניות וחייבים לדעת גם אותה וכל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עוה"ב וכך יקבל שכר גדול ויהיה מן הצדיקים ולא יקבל חלילה גהינום.

חייבים ללמוד כל החיים! כי הם חיינו!

מרן שליט"א חתם את האסיפה כשהוא ממשיך להרעיף מברכותיו הטהורות למנהלי קביעותא להצלחה מיוחדת בהפצת התורה והקדושה אצל כלל ישראל ולכל הלומדים והתורמים שיתברכו ממקור הברכה.

סגירת תפריט
דילוג לתוכן