תבלין לשבת:

פרפראות הפרשה:

פרשת שלח

שְׁלַח לְךָ אֲנָשִׁים וְיָתֻרוּ אֶת אֶרֶץ כְּנַעַן (יג, ב)

הגאון מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל אמר בדרך רמז: דמצינו גם אצל אברהם אבינו שאמר לו הקב"ה "לך לך" והסבירו חז"ל "לך להנאתך ולטובתך".

וגם כאן אפשר לומר שנרמז למשה רבינו "שלח לך" שזה להנאתך ולטובתך, דהרי אילו לא היו מרגלים היו נכנסים מיד לארץ ישראל, ועל משה רבינו נגזר שלא להיכנס אליה, ואם כן היה ח"ו נפטר, וממילא מעשה המרגלים גרמו לכך שזה יתארך בארבעים שנה, וזה גם לטובת בני ישראל, שהרי משה רבינו נותן התורה עדיין לא הספיק ללמדם הרבה, ואם הם יכנסו בלא משה – מי ילמדם? ואזי, אם כן, נשאל – למה נענשו המרגלים? כי אין חכמה ואין עצה ואין תבונה לנגד ה'.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.