תולדות ופעילות מפעל 'קביעותא - המשנה וההלכה היומית'

קביעותא – המשנה וההלכה היומית

"המפעל העולמי ללימוד המשנה היומית וההלכה היומית להנצחת ששת המיליונים", הוא ארגון הפועל לעידוד לימוד יומי קבוע של משניות והלכות. הוא הוקם בשנת תש"ז. החל משנת תש"ע נוסף לשמו השם "קביעותא". כיום נקרא הארגון: "קביעותא – המשנה וההלכה היומית".

'משנה יומית'

באר חפרוה שרים הנהגת לימוד של משנה יומית להשלמת הש"ס, הוצעה לראשונה על ידי הגאון האדיר רבי אריה צבי פרומר זצ"ל הי"ד מקוז'יקלוב מחבר ספרי שו"ת ארץ צבי,

הלכה יומית 'דבר ה' זו הלכה'

המחזור הראשון של לימוד ההלכה היומית החל בשנת תשי"ד (1954). את סדר הלימוד קבע מרן החזון איש זצוק"ל. מרן החזון איש קבע, כי:

היסטוריה ופעילות עבר, רבי יונה שטנצל – קוים לדמותו של מחולל

הגאון הצדיק רבי יונה שטנצל זצ"ל, היה מרבני תל אביב ומלוחמי קדושת השבת והטהרה בארץ ישראל.

פעילות הארגון כיום

להגדיל תורה ולהאדירה בשנת תש"ע (2010), במסגרת מיתוגו והתחדשותו, הוסיף הארגון לשמו את השם 'קביעותא'.

חזון לעתיד

בכוונתנו להוסיף ולהדפיס כמה ספרים חשובים מאד בנושא המשנה, ביניהם: א' ב' במשנה - מבחנים למבוגרים ומבחנים

מאחורי הקלעים

תודות [השמות נכתבו לפי סדר הא' ב' ואין מוקדם ומאוחר בתורה]: לפעילי הארגון המסורים (רשימה חלקית):
סגירת תפריט

עצור!

סיום שישה סדרי משנה לפניך.

בעוד

ימים, מחזור הלימוד מסתיים

דילוג לתוכן