רבונו של עולם! האזינה לקול בכיינו ולאנקת לבנו – ראה את צערנו ועניינו – והושיעה ממצוקתנו הגדולה. קרובי נפשנו, נשים וילדים, אבות ואמהות, אחים ואחיות ושאר אחינו בני ישראל נעקרו מתוכנו, הם לוקחו בשבי ועקבותיהם לא נודעו. אל רחום וחנון! – עשה חסד ורחמים לכל הקוראים אליך בלב שלם – חוס נא ורחם על שארית הפליטה של עמך ישראל – אמור לצרותנו די. הגן על קומץ שארית הפליטה הקטנה כשם שהושעת את אברהם אבינו מידי נמרוד, ואת יעקב אבינו מידי עשוי ולבן, ואת משה רבנו מיד פרעה, ואת דוד המלך מיד גלית הפלישתי, ואת חנניה מישאל ועזריה מיד נבוכדנצר, וכשם שהצלת את דניאל מגוב האריות, וכשם שהצלת את מרדכי ואסתר מיד המן הרשע – כן תושיע ותחלץ את עמך ישראל מידי שונאיו ותשלח לנו גואל הצדק שיגאלנו מן הגלות המרה במהרה בימינו אמן".

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.