למעלה מן הזמן:

משנכנס אדר מרבים בשמחה (תענית כט) הרה"ק מרוז'ין זצוק"ל היה רגיל לדייק בלשונם הזהב של רבותינו שאמרו להרבות בשמחה ולא גרסו 'להיות בשמחה', משמע שהשמחה כבר נמצאת כאן וממש דופקת בחלוננו. רק ששומה עלינו בזה החודש להרבות אותה ולהרחיב את גבולה. חודש אדר הוא חודש השמחה, הלב כמו מתרחב מאליו משפע השמחה.

ע"כ גם בא' באדר היו משמיעין על השקלים בבית המקדש. בכדי לנצל את רווחות הלב לנדיבות ותרומה עבור צורכי המקדש. רבות נכתב בספרים הקדושים אודות השמחה בחודש באדר שיש לשמור אותה נקיה וטהורה ושחלילה לא תגלוש להוללות וליצנות.

חסידים היו ממתיקים זאת שכן באדר מלבד ההשמעה על השקלים היו גם משמיעים לעם שבשדות על מצות הכלאים. אך לא רק להם כי אם לכל בר ישראל עליו להישמר שהיניקה של השמחה תהיה ממקורות טובים ולא תתפשט חלילה לרעות בשדות זרים.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.