loader image

המשנה וההלכה היומית

מפעל הנצחה לקורבנות השואה/הקדשת הלימוד לזכר יקיריכם.
שיעורים, סיכומים, מבחנים, הוצאת לוח סדר הלימוד ועלונים.

קביעותא - המשנה וההלכה היומית

לומדים בכל יום שתי משניות ושלוש הלכות

ביוזמתם ובעידודם של גדולי ישראל שליט"א וצדיקי הדורות הקודמים, מכל העדות והחוגים.
שיעורים, סיכומים, מבחנים, הוצאת לוח סדר הלימוד ועלונים.
מפעל הנצחה לקורבנות השואה/הקדשת הלימוד לזכר יקיריכם.

מאז שנת תש"ז (1947) סיימו מאות אלפי יהודים למעלה משניים עשר מחזורי
לימוד משנה וחמש עשרה מחזורים בלימוד ההלכה.

אין בית מדרש

ללא חידוש!

בית מדרש אש התורה

שלהבת אש התורה

מאמר 5

הגילוי בצפת..

מאמר 6

זמן נקט

My project

מאחורי הקלעים

קן

שלח תשלח את האם...

ואכלת ושבעת

ואכלת ושבעת וברכת...

אין בית מדרש

ללא חידוש!

בית מדרש אש התורה

שלהבת אש התורה

מאמר 5

הגילוי בצפת..

מאמר 6

זמן נקט

My project

מאחורי הקלעים

קן

שלח תשלח את האם...

ואכלת ושבעת

ואכלת ושבעת וברכת...

ן

תכנים להורדה

ן

קדושי השואה

כחיצים ביד גיבור

כחיצי גיבור כן בני הנעורים!

אות היא לעולם

אות היא לעולם!

באבוב

קינת האדמו"ר מבאבוב זצוק"ל

כחיצים-ביד-גיבור

כמה יהודים באמת נרצחו באושוויץ?

חדשות המערכת

חודש אלול תשפ"ב

/

כמידי חודש בחודשו זכינו בס"ד גם עתה להוציא לאור עלון גדוש בדברי תורה, מאמרים וטורים. סיפור על יהודי מופלא מאשדוד ועוד.

יום ה' א תמוז תשפ"ב

/

10:00

הודעה חשובה לכל הלומדים. בימים אלה לאחר הרבה עמל ויגיעה, אנחנו משיקים בעז"ה את האתר המחודש שלנו. בממשק חדשני וחווייתי, לכבוד התורה ולומדיה.

י"ב אלול תשפ"ב

/

ניתן להירשם לקבלת תזכורת יומית של תוכן הלימוד ושיעורים נפלאים במייל, חפשו באתר את האייקון והצטרפו לרשימה.

להצטרפות לכל הערוצים

של קביעותא

ן

תכנים להורדה

ן

קדושי השואה

כחיצים ביד גיבור

כחיצי גיבור כן בני הנעורים!

אות היא לעולם

אות היא לעולם!

באבוב

קינת האדמו"ר מבאבוב זצוק"ל

כחיצים-ביד-גיבור

כמה יהודים באמת נרצחו באושוויץ?

חודש אלול תשפ"ב

/

כמידי חודש בחודשו זכינו בס"ד גם עתה להוציא לאור עלון גדוש בדברי תורה, מאמרים וטורים. סיפור על יהודי מופלא מאשדוד ועוד.

יום ה' א תמוז תשפ"ב

/

10:00

הודעה חשובה לכל הלומדים. בימים אלה לאחר הרבה עמל ויגיעה, אנחנו משיקים בעז"ה את האתר המחודש שלנו. בממשק חדשני וחווייתי, לכבוד התורה ולומדיה.

י"ב אלול תשפ"ב

/

ניתן להירשם לקבלת תזכורת יומית של תוכן הלימוד ושיעורים נפלאים במייל, חפשו באתר את האייקון והצטרפו לרשימה.

חדשות המערכת

להצטרפות לכל הערוצים

של קביעותא

קביעותא במספרים

0
0
0

לומדים ונבחנים בתכנית 'קביעותא'

משניות שנלמדו במסגרת המשנה היומית

קדושי השואה ונפטרים המונצחים בארגון

אלפי אנשים מקבלים למייל מדי שבוע תוכן תורני מרתק וייחודי!

כל השונה הלכות בכל יום מבטח לו שהוא בן עולם הבא!

רוצה לקבל כל בוקר את המשנה וההלכה היומית? אולי את העלונים מלאי התוכן? או מבחנים?

סמנו את מה שמתאים לכם!

מזל טוב!

בשעה טובה אנחנו משיקים את האתר החדש והמשודרג, בממשק חדשני וחוויתי,

לכבוד התורה ולומדיה!

מטבע הדברים ייתכנו שגיאות ואזורים שטרם פעילים,
ובע"ה בתקופה הקרובה הכל יושלם בצורה הטובה ביותר.

דילוג לתוכן