בחינה מס. 8854 בנושא: מבחן במשנה היומית 243 פרשת תולדות

1. א. מהו פרקלינין?

2. ב. איזו סבכה טהורה מכלום?

3. ג. 'כל הכלים יש להם אחוריים ותוך'. למה הכוונה?

4. ד. כיצד נקרא ברזל רחב מחודד לחתוך בו שרשים?

5. ה. כיצד נקראים שפתי הכלי?

6. ו. באיזה מקרה מהבאים, הדין הוא: טהור, וסגי בניגוב, ולא בעי טבילה?

7. ז. 'כל הכלים יש להם אחוריים ויש להם בית הצביעה'. למה הכוונה?

8. ח. מהו דין כלי הקודש?

9. ט. להלכה! סנדל לדיקי שהותרו רצועותיו, האם טמא? ומדוע?

10. י. להלכה! מה דין צרור המרגלית וצרור המעות?

סיימת את הבחינה? לחץ על הגשת בחינה על מנת שהמערכת תבדוק את הבחינה ותשכלל את הציון שלך! תוכל לראות את ציוני הבחינה באיזור האישי תחת טאב ציונים

סגירת תפריט
דילוג לתוכן