סימן תקצא – סדר תפלת מוסף ביחיד
וּבוֹ ח' סְעִיפִים

ד אוֹמְרִים עֲשָׂרָה פְּסוּקִים שֶׁל מַלְכֻיּוֹת, וְי' שֶׁל זִכְרוֹנוֹת, וְי' שֶׁל שׁוֹפָרוֹת בְּכָל בְּרָכָה; ג' מֵהֶם שֶׁל תּוֹרָה, ג' שֶׁל כְּתוּבִים, ג' שֶׁל נְבִיאִים וְא' שֶׁל (ב) תּוֹרָה; וְאִם רָצָה לְהוֹסִיף עַל אֵלּוּ י', רַשַּׁאי מִיהוּ אִם לֹא הִתְחִיל בְּשׁוּם פָּסוּק רַק אָמַר: וּבְתוֹרָתְךְ כָּתוּב לֵאמֹר, (ג) יָצָא (טוּר).


ה
 
אֵין אוֹמְרִים פָּסוּק בְּמַלְכֻיּוֹת, וְלֹא בְּזִכְרוֹנוֹת וְלֹא בְּשׁוֹפָרוֹת, שֶׁל פּוּרְעָנִיּוֹת שֶׁל יִשְׂרָאֵל; וְאֵין אוֹמְרִים פָּסוּק זִכְרוֹנוֹת שֶׁל יָחִיד.


ו
 
יֵשׁ קוֹרִים תִּגָּר עַל מַה שֶּׁנּוֹהֲגִים לְהַשְׁלִים פְּסוּקֵי שׁוֹפָרוֹת בַּפָּסוּק וּבְיוֹם שִׂמְחַתְכֶם, שֶׁאֵין מַזְכִּיר בּוֹ שׁוֹפָר אֶלָּא חֲצוֹצְרוֹת, וְהָרֹא"שׁ וְהָרַ"ן כָּתְבוּ לְקַיֵּם הַמִּנְהָג.

משנה ברורה 

סעיף ד
(ז) אומרים עשרה וכו' – כנגד י' פסוקים של הללו אל בקדשו וכנגד עשרת הדברות וכנגד עשרה מאמרות שבהם נברא העולם [גמרא]:

(ח) מלכיות – לקבל עליו מלכות שמים וזכרונות שעי"ז יעלה זכרונינו לפניו לטובה ובמה בשופר [גמרא]:

(ט) ואחד של תורה – ואם השלים בנביא יצא [שם]:

(י) רק אמר ובתורתך וכו' – לשון זה לאו דוקא ור"ל שאומר ככתוב בתורתך ובזה נחשב כאלו הזכיר אותן הפסוקים בפיו:

(יא) יצא – עיין במ"א דדוקא דיעבד אבל לכתחלה יש ליזהר לומר כולם. עוד כתב דצ"ל ג"כ וכ"כ בדברי קדשך וכן נאמר ע"י עבדיך הנביאים:

אין על סעיפים ה'-ו'

סעיף ז
(יב) משנה וכו' – דזרע יצחק ג"כ אין עשו בכללו ומ"מ יצא בדיעבד דאין זה משנה ממש וי"א דאדרבא יותר טוב לומר לזרעו של יעקב דבתפלה בעינן לפרושי טפי כל מה דאפשר וע"כ וע"כ ינקוט כ"א לפי מנהג מקומו דיש לכל אחד על מי לסמוך:

סעיף ח
(יג) לא יתפלל וכו' – יצוייר דין זה ביחיד שדר בישוב וא"א לו לילך למקום שיש מנין דבעיר אף אחר ג' שעות אין לו להתפלל ביחידי:

(יד) ביחיד וכו' עד אחר ג' שעות – דבשלשה שעות ראשונות הקב"ה דן את עולמו ושמא יעיינו בדינו ביחוד ומי יצדק אבל כשהוא מתפלל בצבור הן אל כביר לא ימאס. ומה דנקט ר"ה אף דבכל יום הקב"ה דן עולמו בג' שעות ראשונות דשם אינו אלא לפקידה בעלמא לאותו יום אבל בר"ה הקב"ה דן לכל השנה ולפעמים לשנים רבות ודוקא תפלת מוסף שזמנו כל היום רגילים העולם לאחרו אחר ג' שעות אבל תפלת שחרית רגילין העולם להתפלל בבוקר בתוך ג' שעות ראשונות וע"כ כשהוא מתפלל באותו הזמן תקובל תפלתו בתוך תפלת הצבור ובמקומות שנוהגין להתפלל שחרית בהשכמה בתוך שעה ראשונה או שניה יצמצם אז להתפלל תפלתו ג"כ בתוך אותו הזמן [מ"א וש"א]:

(טו) היום – וכן יזהר היחיד שלא יתקע תקיעת מצוה עד אחר ג' שעות על היום משום דיפקדו בדינו וכמו שכתבנו בסימן תקפ"ח סק"ב במ"ב: