סימן תרלג – דין גבה הסכה
וּבוֹ י' סְעִיפִים

ח סֻכָּה שֶׁאֵינָהּ גְּבוֹהָה עֲשָׂרָה טְפָחִים, פְּסוּלָה.


ט
 
הָיְתָה גְּבוֹהָה מֵעֲשָׂרָה, וְהוּצִין יוֹרְדִין לְתוֹךְ עֲשָׂרָה, אֲפִלּוּ אִם חַמָּתָן מְרֻבָּה מִצִּלָּתָן, פְּסוּלָה; אֲבָל אִם (ט) הַנּוֹיִין יוֹרְדִין לְתוֹךְ עֲשָׂרָה, אֵינָם פּוֹסְלִים.


י
 
הָיְתָה נְמוּכָה מֵעֲשָׂרָה, וְחָקַק בָּהּ לְהַשְׁלִימָהּ לַעֲשָׂרָה וִיֵשׁ בַּחֶקֶק שִׁעוּר הֶכְשֵׁר סֻכָּה, אִם אֵין בֵּין חֶקֶק לַכֹּתֶל שְׁלֹשָׁה טְפָחִים, (י) כְּשֵׁרָה; יֵשׁ בֵּינֵיהֶם ג' טְפָחִים, (יא) פְּסוּלָה.

משנה ברורה:

סעיף ח
(כה) סוכה שאינה גבוהה עשרה – ר"ל החלל שלה מן הקרקע עד הסכך:

סעיף ט
(כו) והוצין וכו' – והו"א כיון דאין עיקר הסכך למטה מעשרה אלא קצות הסכך ולא חשיבי וגם אין בהם כדי שיעור סכך יהי' כשרה קמ"ל אפ"ה פסולה משום דסוף סוף קשה לאדם לדור בסוכה כזו ודירה סרוחה היא:

(כז) הנויין וכו' אינם פוסלים – דכיון דהם לנוי הסוכה בטילי אגבה דסוכה ולא מקרי עי"ז דירה סרוחה ומבואר בפוסקים דה"ה אם תלה כלים וכדומה להם:

סעיף י
(כח) וחקק בה להשלימה לעשרה – וה"ה אם היה הסכך עב ונטל מן הסכך מלמטה עד שנעשית גובה י' כשרה. [מ"א]:

(כט) שלשה טפחים כשרה – דאמרינן לבוד והוי כמו הכתלים מגיעים עד החקק. ומ"מ לאכול ולישן חוץ לחקק בין לצד הפתח בין לצד הכתלים יש מן הפוסקים שהחמירו בזה ולא מתכשר אגבה דחקק וכדלעיל באיצטבא באמצע דס"ס דירה סרוחה היא שם כיון שהיא פחותה מי"ט:

(ל) יש ביניהם ג"ט פסולה – ולא מתכשר משום דופן עקומה [דהיינו כאלו הדופן נעקם למעלה עד המקום שכנגד החקק] שכל שאיננה גבוה י"ט איננה דופן ולא נאמרו בה הלכות דופן: