סימן תרפה – סדר ד' פרשיות
וּבוֹ ז' סְעִיפִים

ב בְּשַׁבָּת שְׁנִיָּה מוֹצִיאִין שְׁנֵי סְפָרִים; בְּאֶחָד קוֹרֵא פָּרָשַׁת הַשָּׁבוּעַ, וּבַשֵּׁנִי קוֹרֵא: זָכוֹר אֶת אֲשֶׁר עָשָׂה לְךָ עֲמָלֵק, וּמַפְטִיר: פָּקַדְתִּי אֶת אֲשֶׁר עָשָׂה עֲמָלֵק.


ג
 
בְּשַׁבָּת שְׁלִישִׁית, שֶׁהוּא ט"ו בְּאֲדָר, מַפְסִיקִין; וּבְשַׁבָּת ד' שֶׁהִיא כ"ב לְאֲדָר מוֹצִיאִין שְׁנֵי סְפָרִים; בְּאֶחָד קוֹרֵא בְּפָרָשַׁת הַשָּׁבוּעַ, וּבַשֵּׁנִי קוֹרֵא פָּרָשַׁת פָּרָה, וּמַפְטִיר: וְזָרַקְתִּי עֲלֵיכֶם מַיִם טְהוֹרִים וְעַיֵּן לְעֵיל סי' קל"ז סָעִיף ה'.


ד
 
בְּשַׁבָּת חֲמִישִׁי, שֶׁהוּא כ"ט בַּאֲדָר, מוֹצִיאִין ב' סְפָרִים: בְּאֶחָד קוֹרֵא פָּרָשַׁת הַשָּׁבוּעַ, וּבַשֵּׁנִי: הַחֹדֶשׁ הַזֶּה לָכֶם, וּמַפְטִיר: בָּרִאשׁוֹן בְּאֶחָד לַחֹדֶשׁ.

 

משנה ברורה:

סעיף ב
(ו) השבוע: ומניחין ס"ת השניה אצלה ואומר ח"ק:


(ז) עמלק: עד לא תשכח:


(ח) פקדתי: כן הוא ברמב"ם ובלבוש איתא ויאמר שמואל כה אמר ד' פקדתי את אשר עשה וגו':

סעיף ג
(ט) השבוע: ומניחין ס"ת השניה אצלה ואומרים ח"ק:


(י) פרה: בפרשת חוקת מתחלת הסדר עד תטמא עד הערב:


(יא) וע"ל בסימן קל"ז ס"ה: שם מבואר אם טעה ולא גמר כל הפרשה:

סעיף ד
(יב) השבוע: ומניחין ס"ת השניה אצלה ואומרים ח"ק:


(יג) לכם: עד תאכלו מצות כשחל ר"ח ניסן בשבת שאז הוא פרשת החודש מפטירין פ' החודש ולא השמים כסאי [עט"ז בשם לבוש] ומוציאין ג' ספרים באחד קורין פרשת השבוע ומניחין השניה ואין אומרין קדיש ומגביהין הראשונה וגוללין ופותחין השניה וקורין בפרשת ר"ח מן וביום השבת עד ונסכו ומניחין השלישית ואומרין קדיש ומגביהין השניה וגוללין ופותחין השלישית וקוראין למפטיר בפ' החודש [ש"א]: