שולחן ערוך - אורח חיים

סימן ריז – ברכת הבשמים והמגמר

ובו ח' סעיפים

ח נִתְעָרֵב רֵיחַ שֶׁמְּבָרְכִין עָלָיו בְּרֵיחַ שֶׁאֵין מְבָרְכִין עָלָיו, הוֹלְכִים אַחַר הָרֹב.

 

סימן ריח – ברכות הנעשים על הנסים

ובו ט' סעיפים

א הָרוֹאֶה מָקוֹם שֶׁנַּעֲשׂוּ בּוֹ נִסִים לְיִשְׂרָאֵל, (א) כְּגוֹן: מַעְבְּרוֹת הַיָּם, וּמַעְבְּרוֹת הַיַּרְדֵּן, וּמַעְבְּרוֹת נַחֲלֵי אַרְנוֹן, וְאַבְנֵי אֶלְגָּבִישׁ שֶׁל בֵּית חוֹרוֹן, וְאֶבֶן שֶׁבִּקֵּשׁ עוֹג לִזְרֹק עַל יִשְׂרָאֵל, וְאֶבֶן שֶׁיָּשַׁב עָלֶיהָ משֶה בְּעֵת מִלְחֶמֶת עֲמָלֵק, וְחוֹמַת יְרִיחוֹ מְבָרֵךְ: שֶׁעָשָׂה נִסִים לַאֲבוֹתֵינוּ בַּמָּקוֹם הַזֶּה. וּבֵין בְּרָכָה זוֹ וּבֵין שְׁאָר בִּרְכוֹת הָרְאִיָּה הֲרֵי הֵם כִּשְׁאָר בְּרָכוֹת, וְכֻלָּם בְּהַזְכָּרַת שֵׁם וּמַלְכוּת. 

באר היטב  (א) הים. דוקא הנך שניכר הנס מתוך המקום אבל בלא"ה כגון סביב ירושלים שנפלה מחנה סנחריב אין מברכין מיהו על נס שלו אפי' אינו ניכר מתוך המקום מברך. מ"א:


ב
 עַל נֵס שֶׁנַּעֲשָׂה לִקְצָת יִשְׂרָאֵל כָּל זְמַן שֶׁלֹּא נַעֲשָׂה לְכָל יִשְׂרָאֵל אוֹ רֻבָּן, וַאֲפִלּוּ נַעֲשָׂה לִקְצָת (ב) שְׁבָטִים, אֵין מְבָרְכִין עָלָיו. 

באר היטב  (ב) שבטים. עיין מ"א והיד אהרן הקשה עליו:

משנה ברורה

סימן ריז – ברכת הבשמים והמגמר

ובו ח' סעיפים

סעיף ח

(כה) נתערב ריח – עיין בבה"ל:

 

סימן ריח – ברכות הנעשים על הנסים

ובו ט' סעיפים

סעיף א

(א) כגון מעברות הים – מקום שעברו ישראל בים ביבשה:

(ב) ומעברות הירדן – מקום שעברו ישראל בירדן בחרבה בימי יהושע:

(ג) ומעברות נחלי ארנון – מפורש בש"ס שהיו שני הרים ועמק ביניהם שהיו ישראל צריכין לעבור דרך אותו עמק ונחבאו האמוריים במערות שעשו בהרים בצדי העמק כדי שיפלו עליהם פתאום בעברם בעמק ונעשה נס שנדבקו ההרים זה בזה בעבור ארון ברית ה' עליהם ונהרגו כולם שם:

(ד) של בית חורון – שהושלכו מן השמים על האומות שנלחמו עם יהושע כדכתיב בקרא:

(ה) ואבן שבקש – כדמפורש באגדה שעקר הר בת תלתא פרסא כדי להפילו על ישראל ונעשה נס שלא היה יכול להפילו ע"ש בברכות נ"ד ע"ב ועיין בביאור הלכה:

(ו) וחומת יריחו – שנבלעה במקומה:

(ז) מברך שעשה נסים – כתב המ"א לכאורה משמע דדוקא הנך וכדומה שניכר הנס מתוך המקום [פי' שבראותנו מעברות הים נזכרים אנחנו שהמים אלו נחצו לגזרים וכן בירדן היה נס במים גופא כדכתיב בקרא וכן אבני אלגביש יודעים אנו שאלו הם האבנים שבהם נעשה הנס] אבל בלא"ה כגון בבואנו סמוך לירושלים שקרה שם נס בעת מלחמת סנחרב שיצא מלאך ה' והמית כל המחנה אין מברכין על כגון זה שעשה נסים שאין הנס ניכר מתוך המקום [פי' אע"ג שאפשר לכוין מקום שנעשה הנס אעפ"כ אין הנס ניכר שהרי לא בגוף האדמה נעשה הנס] מיהו על נס שלו אפי' אין ניכר מתוך המקום כל שמגיע למקום ששם קרה הנס מברך:

(ח) ובין שאר ברכות – הנזכרים בסימן שאחר זה:

(ט) בהזכרת שם ומלכות – וכן צריך לומר נמי אתה ואלהינו כמו בשאר ברכות גמורות:

סעיף ב

(י) אין מברכין עליו – אלא אותם שנעשה להם הנס בעצמם:

חדש באתר - שיעורים בהלכה יומית באידיש ובעברית - לרגל מחזור ט"ז

שיעור בהלכה יומית מאת פה מפיק מרגליות
הרב איסר המאירי שליט"א - באידיש

שיעור בהלכה היומית מאת פה מפיק מרגליות
הרב איסר המאירי שליט"א - בעברית