שולחן ערוך - אורח חיים

סימן קנא – דיני קדשת בית הכנסת

ובו י"ב סעיפים

ד לְצֹרֶךְ בֵּית הַכְּנֶסֶת, מֻתָּר לֶאֱכֹל וְלִישַׁן (ו) בְּתוֹכוֹ, וּמִטַּעַם זֶה יְשֵׁנִים בְּלֵיל יוֹם הַכִּפּוּרִים בְּבֵית הַכְּנֶסֶת; וַאֲפִלּוּ לְצֹרֶךְ מִצְוָה אַחֶרֶת, כְּגוֹן כְּשֶׁנִּקְבָּצִים לְעַבֵּר (ז) הַשָּׁנָה בְּבֵית הַכְּנֶסֶת, מֻתָּר לֶאֱכֹל שָׁם. 

באר היטב  (ו) בתוכו. ולא יכניס מטתו לשם. מ"א: (ז) השנה. שאין בה קלות ראש דאין עולין לה אלא בפת וקטניות:


ה
 הָיוּ לְבֵית הַכְּנֶסֶת שְׁנֵי פְּתָחִים, לֹא יִכָּנֵס בְּפֶתַח זֶה לַעֲשׂוֹתוֹ דֶּרֶךְ לָצֵאת בַּפֶּתַח הַשֵּׁנִי לְקַצֵּר דַּרְכּוֹ; וְאִם הָיָה הַדֶּרֶךְ עוֹבֵר קֹדֶם שֶׁנִּבְנָה בֵּית הַכְּנֶסֶת, מֻתָּר. וְכֵן אִם לֹא נִכְנַס בּוֹ תְּחִלָּה כְּדֵי לְקַצֵּר דַּרְכּוֹ, מֻתָּר לַעֲשׂוֹתוֹ דֶּרֶךְ. וּכְשֶׁנִּכְנָס בּוֹ לְהִתְפַּלֵּל, (ח) מֻתָּר לְמִי שֶׁנִּכְנָס בְּפֶתַח זֶה לָצֵאת בְּפֶתַח אַחֵר. 

באר היטב  (ח) מותר למי. צ"ל מצוה למי וכו' מ"א ע"ש ועיין ע"ת:


ו
 מֻתָּר לִכָּנֵס בְּבֵית הַכְּנֶסֶת בְּמַקְלוֹ וּבְתַרְמִילוֹ וּבַאֲפוּנְדָתוֹ (פי' מִינֵי כִּיסִים תַּרְגּוּם וּבְיַלְקוּט וּבְתַרְמִילֵיהּ), וְיֵשׁ אוֹסְרִים לִכָּנֵס בּוֹ בְּסַכִּין אָרֹךְ אוֹ בְּרֹאשׁ מְגֻלֶּה.

משנה ברורה

סימן קנא – דיני קדשת בית הכנסת

ובו י"ב סעיפים

סעיף ד

(יז) לצורך ביהכ"נ – כגון מי ששומר אותו וכה"ג:

(יח) ולישן בתוכו – ולא יכניס מטתו לשם [מ"א] ובא"ר חולק עליו וכן בחידושי רע"א עי"ש:

(יט) ומטעם זה וכו' – ר"ל כדי לשמור הנרות:

(כ) לעבר השנה – עיין במ"א שהביא בשם הגהת סמ"ק דלא הותר בסעודת מצוה אלא כגון סעודת עיבור שנה שאין בה קלות ראש שהיתה עשויה בפת וקטניות בלבד ור"ל לאפוקי סעודת מצוה שיש בה שכרות אסור אף בבית המדרש [פמ"ג ע"ש] ומ"מ הנוהגין להקל לעשות סעודת סיום הש"ס בביהמ"ד מפני שאין להם מקום אחר מרווח לזה אין למחות בידם דיש להם על מי לסמוך:

סעיף ה

(כא) מותר למי שנכנס וכו' – צ"ל מצוה למי שנכנס [אחרונים] ובגמרא מייתי לזה מקרא שנאמר ובבוא עם הארץ לפני ד' במועדים הבא דרך שער צפון להשתחות יצא דרך שער נגב וגו' והטעם כדי שיהיה נראה כמחבב [ר"ן]:

סעיף ו

(כב) בסכין ארוך – לפי שביהכ"נ שהוא מיוחד לתפלה מארכת ימיו של אדם והסכין מקצר ימי אדם ועיין בא"ר שדעתו שאין להחמיר כ"א בסכין מגולה:

(כג) או בראש מגולה – עיין לעיל בסימן צ"א ס"ג בבה"ל ד"ה ויש אומרים:

חדש באתר - שיעורים בהלכה יומית באידיש ובעברית - לרגל מחזור ט"ז

שיעור בהלכה יומית מאת פה מפיק מרגליות הרב איסר המאירי שליט"א - באידיש

שיעור בהלכה היומית מאת פה מפיק מרגליות הרב חיים סילמן שליט"א - בעברית

שיעור בהלכה היומית מאת פה מפיק מרגליות הרב אליהו שטרנבוך שליט"א - בעברית