אישים משפיעים

בית חרושת להצלת אדמו"רים

רבי אברהם הנדל נולד בשנת תרנ"ד בעיירת סוקולוב, כבר בצעירותו נודע  כתלמיד חכם ואיש ברוך כישרונות. שנים ספורת אחר החתונה עבר להתגורר בוארשה שם נהפך עד

קרא עוד >>

איך נפלו גיבורים

הרה"ק רבי שלמה חנוך בן רבי יחזקאל רבינוביץ מראדומסק האדמו"ר האחרון בשושלת החסידות המפוארת נהרג על קידוש השם ח"י אב תש"ב איש רב פעלים היה

קרא עוד >>

עשה לך רב

שיחה מרתקת מהרב הגאון מיכאל המאירי שליט"א מג"ש ומרביץ תורה נודע בה מגולל בחן רב שיחה ספוגה באהבת תורה ולומדיה אודות המשפחה המיוחסת מעלה בקודש,

קרא עוד >>

'כי לא מחשבותיי מחשבותיכם'

שיחה מאלפת מפה מפיק מרגליות ובמתק שפתיים מאת: הרב הגאון החסיד רבי אהרון שפירא  שליט"א גאב"ד פרדס כץ בבני ברק  מחבר עשרות רבות של ספרים מרביץ

קרא עוד >>

מים מעטים לא יכלו לכבות את אהבה

מסכת עירובין היא מהמסכתות היותר מרכבות וקשות. הלכות עירובין הם הלכות חמורות הנידונים במסכת בסוגיות ארוכות המתלבנות בה היטב הדק היטב. אך גם דברי האגדה

קרא עוד >>