רבּ אלחנן, במלעיל נהגה בהערצה חוצה ישיבות. רב אלחנן שנעקד על קידוש השם ומקום קבורתו אין – הרי שהוא חי ותוסס ומלא שמחת חיים בבתי המדרשות והיכלי הישיבות כך היא דרכה של תורה, המקנה כבוד ללומדיה בחייהם ובמותם. והנה,  כבר קורב לתשעה עשורים שנכסף אל הקודש  עדיין רב אלחנן הוא שם נרדף לסברה עמוקה וישרה למפלפלים בסוגיות הש"ס           

 כאן אפשר לשמוע אותו בקול חוצב להבות אש אומר את דברו.

הורתו ולדתו בקדושה בעיר ברז שבליטא המעטירה בשנת תרל"ה. ויגדל הילד וילך לנודד למקום תורה בשיבה בטלז תחת עינו הפקוחה של רבי שמעון שקופ  ורבי אליעזר גורדון. משם יצא שמו לתהילה וכל רואיו ניבאו בו כי לגולות נוצר.

בשנת תרפ"א נעמד בראש ישיבת 'אהל תורה' בברנוביץ רבתי. תחת שרביטו קנתה לה הישבה שם טוב בראש עולם התורה השפעת הישיבה התרחבה בכל יבשת אירופה כך שבשמך הזמן נהפך רב אלחנן למנהיג וגדול הדור.

 

בפרוץ מלחמת העולם השנייה ברנוביץ הופצצה מן האוויר ונרמסה תחת המגף הנאצי. רב אלחנן מיהר עם כמה מתלמידו לברוח חזרה אל עבר ליטא שם בעיר קובנה תכננו לברוח לחוף מבטחים. אך מעשה שטן הצליח, והם איחרו את המועד.

בשעת הסתר כה גדולה רב אלחנן התגלה במלאו זהרו,  גם שם תחת עינם של הגלקסיים הקים בחירוף נפש שיעורי תורה סביב שעות היום בדגש על לימוד הלכות קידוש השם ונוסך הברכה בשעת מסירות נפש אותם לימד כהלכה למעשה.

בי"א תמוז תש"א נשא את משאו האחרון סביבו נצבו בדמעות רבנים ותלמידים כאשר הוא מעורר אותם ומעודד את רוחם על גודל המעמד בו הם נמצאים בשעתם האחרונה:

"במרומים מחשיבים אותנו כצדיקים, כנראה, כי נבחרנו לכפר בגופותינו על כלל ישראל. עלינו לעשות תשובה כעת, מיד במקום, כי הזמן קצר… עלינו לזכור, שבאמת נהיה מקדשי השם. נלך בראש זקוף, ולא תעלה חלילה מחשבה פסולה, שהיא בבחינת פיגול, הפוסל את הקורבן. אנו מקיימים עתה את המצווה הגדולה ביותר: קידוש ה'. האש שתבער בעצמותינו היא האש, אשר תקים מחדש את העם היהודי." 

 

יחד עם שני בניו נפתלי וצבי-יהודה, וכל בני הישיבה, יצאה נשמתו בטהרה הי"ד.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.