המשנה וההלכה מוקדשות לע”נ רייזל ע"ה בת יבלחט"א הר"ר דן הי"ו