לו"ז וורשה מכיבושה ועד לדיכוי המרד

בתשרי שנת ת"ש (ספטמבר 1939) נכבשה ונרמסה וורשה תחת שרשראות המשוריינים והטנקים הגרמניים, הצבא הנאצי הביס שוק על ירך את הצבא הפולני שבא לבלום אותו כאשר הוא מצויד בסוסים אבירים שנהדפו ללא קושי. וורשה הייתה נתונה למצור מתמשך, ומיד בכניסת גייסות הפלישה הופעלו שורה ארוכה של חוקי יסוד הכוללים: סימון יהודים בתו ובסימן היכר. הפקעת […]

Hello world!

הנצחת קדושי השואה הנצחת קדושי השואה הנצחת קדושי השואה הנצחת קדושי השואה הנצחת קדושי השואה