יקרבו ימי אבל אבי…

יקרבו ימי אבל אבי…

תבלין לשבת:

פרפראות הפרשה:

פרשת תולדות

יִקְרְבוּ יְמֵי אֵבֶל אָבִי וְאַהַרְגָה אֶת יַעֲקֹב אָחִי (כז, מא)

לכאורה לשון 'אבל' הוא תמוה, שהיה לפסוק לכתוב ימי 'פטירת' אבי, שאז יוכל עשיו להרוג את יעקב?

ותירץ בעל הכלי יקר: כי כל זמן שיעקב היה עוסק בלימודו היה עשיו יודע שיש מלאך ששומר ומגן עליו שלא יוכל להזיקו, אך מרגע שיקרבו ימי אבל יצחק הרי יעקב יהיה אבל שכידוע אסור בלימוד התורה וממילא יוכל להורגו.

סגירת תפריט

עצור!

סיום שישה סדרי משנה לפניך.

בעוד

ימים, מחזור הלימוד מסתיים

דילוג לתוכן