מהפך עלומי בלימוד המשנה יוצא לדרך

משנתית – משנה בשנה

סדרי לימוד של כל

ששה-סדרי-משנה

במשך שנה בלבד

 

הרעיון, רקעו ומטרותיו

בשנת תש"פ, הגו, יזמו ופעלו ראשי המפעל העולמי הקדוש 'קביעותא – ללימוד המשנה וההלכה היומית', להקים ולייסד סדר לימוד חדש, הנקרא בשם: 'משנתית – משנה בשנה', שכולל כמה מסלולי לימוד ללימוד יומי של כל ששת סדרי המשנה במשך כשנה אחת בלבד, וזאת על בסיס חלוקת מספר המשניות שבש"ס למספרם של ימי השנה, כך שמספרן וכמותן של המשניות שילמדו בכל יום בשנה, יהיה שווה, קבוע ומדוייק.

כידוע, בששה-סדרי-משנה ישנן 4192 (-מיט"ב) משניות [ – זהו מספר המשניות בסדר הלימוד של 'משנה יומית – שתי משניות ביום', אשר התקבל בכל תפוצות ישראל]. משכך, עמדו ראשי הארגון, וחילקו את לימוד הש"ס על פני שנה, לפי חלוקת מספרן של המשניות. בחלוקה במתכונת זו יש היגיון רב, שכן הלימוד בחלוקה זו הוא קצוב, מסודר וסימטרי [למרות שישנן משניות ארוכות או קצרות – יותר מהמשניות האחרות, ממוצע אורכן של המשניות הוא די קבוע].

כאמור, סדרי לימוד אלו נקראים: 'משנתית – משנה בשנה'.

 

מסלולי הלימוד

ישנם ארבעה מסלולים אפשריים ללימוד ששה-סדרי-משנה בשנה על בסיס החלוקה האמורה – שנים לשנה פשוטה ושנים לשנה מעוברת.

 

לשנה פשוטה:

  1. לימוד של 14 משניות ביום, ששה ימים בשבוע ['ד"ף' (84) משניות בשבוע], כאשר יום שבת נועד לשינון, סיכום, חזרה והשלמה.

לומדי סדר זה, יכולים לקבל מבחנים יומיים – למבוגרים או לילדים.

סדר לימוד זה אורך כ-350 יום [ביום הלימוד האחרון, נלמדות 6 משניות].

  1. לימוד של 12 משניות ביום, שבעה ימים בשבוע ['ד"ף' (84) משניות בשבוע וכ-'ש"ס' (360) משניות בחודש].

סדר לימוד זה אורך 350 יום [ביום הלימוד האחרון, נלמדות 4 משניות].

 

לשנה מעוברת:

  1. לימוד של 13 משניות ביום, ששה ימים בשבוע, כאשר יום שבת נועד לשינון, סיכום, חזרה והשלמה.

סדר לימוד זה אורך כ-376 יום [ביום הלימוד האחרון, נלמדות 6 משניות].

  1. לימוד של 11 משניות ביום, שבעה ימים בשבוע.

סדר לימוד זה אורך 382 יום [ביום הלימוד האחרון, נלמדת משנה אחת].

 

קהלי היעד העיקריים

קהלי היעד העיקריים של סדרי הלימוד הינם:

– החפצים ללמוד/לקרוא ולסיים את כל ששת סדרי המשנה לעילוי נשמת יקיריהם – קרובי משפחה וידידים – ונפטרים אחרים, במשך השנה הראשונה.

מסגרות ערב לילדים ולצעירים בהן לומדים משניות באופן קבוע.

– תלמידי חכמים ובני תורה הרוצים לשלב את לימוד ששת סדרי המשנה במחזור לימודם השנתי הקבוע.

– אנשים המעוניינים לסיים – לכל הפחות פעם אחת – את לימוד ששת סדרי המשנה, בזמן מוגדר וידוע של שנה אחת.

כמובן, שסדרים אלו מתאימים ומומלצים מאד גם לכלל לומדי התורה.

 

הפעילות

להגשמת הרעיון העצום והמבורך, הוקם מערך אדיר הכולל: עלונים; לוחות; שיעורים; מבחנים; כלי עזר שונים; אפשרויות לימוד רבות; פרסום באמצעות מגוון דרכים; ועוד.

כל אלו, מטרתם להקל, לסייע ולהנגיש את כלל המסלולים והסדרים לכל לומדי המשנה הקדושה, בכל דרך שיזדקקו לה.

 

קול קורא מגדולי ישראל

גדולי ומאורי הדור שליט"א, יצאו ב'קול קורא' נלהב לטובת הרעיון האדיר, כשבין השאר נכתב בו:

"ובזה באנו לברך, להסכים ולתמוך ברעיון הכביר והנשגב, אשר על ידו יוכלו רבבות אלפי ישראל לסיים את כל הש"ס משניות בתוך שנה אחת בלבד, בפשטות, בקלות ובמהירות.

אשרי כל הלומדים, התורמים והמסייעים לענין קדוש זה, ויתברכו כולם ממקור הברכות בכל מילי דמיטב, בבני, חיי אריכי ומזוני רוויחי, ויזכו לראות בנים ובני בנים עוסקים בתורה ובמצוות, מתוך בריות גופא ונהורא מעליא, באריכות ימים ושנים בטוב ובנעימים, ושתשרה הברכה בכל מעשי ידיהם, לעבודת שמו יתברך, ואך טוב, חסד ושפע יהיו מנת חלקם כל הימים, ויתקיימו בהם כל הברכות הכתובות בתורה".

 

[סדרי לימוד אחרים

לטובת הציבור, אנו מביאים כאן שני סדרי חלוקה נוספים של לימוד ש"ס משניות בשנה:

  1. הרב ישראל כהן, יו"ר מכון מאור החיים, הוציא ספר אחד [בשם: משניות מבוארות – דף ליום] המכיל בתוכו את כל ששת סדרי המשנה עם פירוש בהיר ותמציתי, כשהלימוד מחולק למספר הימים בשנה. הוא לקח את המשניות לעורך שיש לו תוכנה מיוחדת שמחלקת בצורה מדויקת וביקש שיחלק ל-354 דף.

הספר זכה בסייעתא דשמיא להצלחה רבה, כאשר הוא נמכר באלפי עותקים.

החיסרון העיקרי בסדר חלוקה זה: על מנת ללומדו יש צורך בלימוד מתוך הספר עצמו, שכן הוא אינו כולל לימוד של כמות פרקים או משניות קבועה ומוגדרת.

  1. בששת סדרי המשנה ישנם 525 פרקים [כולל פרק ד' ( – אנדרוגינוס) במסכת ביכורים ופרק ו' ( – קנין תורה) במסכת אבות].

חלוקת ששת סדרי המשנה לשנה, נעשתה באופן של חלוקתה לפרקים. סדר זה הוא בעיקרו מעשה ידי הגאון הירושלמי רבי שלמה סובול זצ"ל.

ברוב ימות השנה נלמדים שני פרקי משנה ליום ובמיעוטם פרק אחד [בפרט לקראת סוף השנה, זאת: א. כדי שיהיה פנאי להשלים את לימודם של פרקים חסרים שלא נלמדו מסיבות כלשהן, ב. בגין סדר טהרות שלימודו קשה במיוחד והוא נלמד בתקופה זו].

החסרונות העיקריים בסדר חלוקה זה: א. כמות הלימוד היומית אינה קבועה וסימטרית, שכן ישנם פרקי משניות ארוכים ומרובי משניות ולעומתם ישנם פרקים קצרים. ב. הלימוד אינו קבוע, שכן כאמור, ישנם ימים בהם נלמדים שני פרקים וישנם ימים בהם נלמד פרק אחד בלבד.]

סגירת תפריט
דילוג לתוכן